Händerna på en person som spelar piano

Musikbakgrunder

Fri användning för Equmeniakyrkans församlingar

På den här sidan hittar du musikbakgrunder (piano) till många av våra mest älskade psalmer och lovsånger. Alla ljudfiler som ligger på den här sidan är helt fria att använda för Equmeniakyrkans församlingar i alla sammanhang – på plats i församlingen, i livesändningar och inspelade videoklipp.

Tips på användning

  • Sångbakgrund i kyrksalen, livesändningen eller zoom-mötet.
  • Sångbakgrund i hemgruppen eller den personliga andakten.
  • Bakgrundsmusik innan gudstjänsten i kyrksal och livesändning.
  • Musik i samband med livesänd andakt (som intro, bakgrund, gemensam sång).
  • Bakgrundsmusik i videoklipp för Youtube och Facebook.

Tänk på att församlingen behöver en egen Stim online-licens om ni använder musik på församlingens webbsida eller använder musiken online på andra plattformar än Youtube, Facebook, Instagram och Vevo.
Läs mer om STIM och livesändning…

Inspelade av
André Jakobsson, regional kyrkoledare Region nord
Karin Wilund, Hönö Missionsförsamling

Psalmer & Sånger 101-150

Psalmer & Sånger 151-200

Kontaktperson

Lena Wohlfeil

Lena Wohlfeil

Samordnare för enheten församlingsliv, samordnare för musik och kreativa uttryck

08-580 031 22

lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se