”Gestalta tron”

Kreativa uttryck i gudstjänsten.

”En bild säger mer än tusen ord” – så säger vi ibland. Ordet blir kropp. Gud blir en människa som bodde bland oss. Det stora och största gestaltas inte alltid bäst i tal och ord, utan i kropp, känslor, lukt, synintryck, aningar, förnimmelser.

Under några år har vi samlat kreatörer från tre olika konstarter; bild, dans och sång, för att gestalta gudstjänstens olika moment. Verken är fria att använda för Equmeniakyrkans församlingar, men rättigheterna tillhör de enskilda kreatörerna. Läs mer…

Mer om Projektet ”Gestalta tron”

Arbetet som gått under namnet Gestalta tron bygger på just detta som vi ibland kallar för konst, eller kultur. Vi behöver många sinnliga språk för att uttrycka och gestalta tron. Så behöver också trons mystik uttryckas i konst och kultur.

Under några år har vi samlat kreatörer från tre olika konstarter för att gestalta gudstjänstens olika moment. Eller ”flöden” som Equmeniakyrkans handbok använder sig av. Det har varit bilden, dansen och sången som representerat konstarterna. I medvetande om att det finns fler konstarter.

Förutsättningen för kreatörerna har varit att deras ”verk” ska kunna publiceras till den större församlingen genom digitala verktyg. Verken är fria att använda fritt, men rättigheterna tillhör de enskilda kreatörerna.

Arbetet ”Gestalta tron” har inbjudit och gett uppmuntran och ersättning till kreatörer som har detta som sitt levebröd. Men en önskan finns genom allt – att uppmuntra och uppgradera alla som på något sätt berörs av allt skapande som sker långt utanför det här projektet. Lokalt finns många som skapar och gestaltar utifrån sina förutsättningar. Listan kan göras lång. Träsnidare, vävare, diktskrivare, grafittimålare, glasblåsare …

Vi hoppas att Gestalta tron ska uppmuntra många lokala konstnärer att förkunna genom sin konst.

Jan Mattsson och Lena Wohlfeil