Pension och försäkring

Pensions- och försäkringsavgifter

Pensionsavgift, samtliga anställda: 7 %*
Avtalsförsäkringar, samtliga anställda: 1,45 %**
Personalvårdsavgift 0,4 %, gäller pastorer, diakoner och musiker.

* För anslutna till Collectum som har lönedelar över 7,5 basbelopp är avgiften 30% på de lönedelarna. Detta faktureras utan solidarisk fördelning.

** På grund av högre kostnader är försäkringsavgiften 1,45 % från och med den 1 januari 2024. Tidigare var denna siffra 1,3%.

Församlingen ska själv i egen kassa avsätta minst 1,35 % i fortbildningsavgift för alla anställda med minst ett års anställning för att användas för fortbildningsändamål.

OBS! Pensionsavgift som nu betalas till Equmeniakyrkan (EK pension)  är inte skattepliktig enligt lagen om skatt på pensionsförpliktelser. Equmeniakyrkan betalar skatt i och med att vi utbetalar pension till den enskilde. Equmeniakyrkan handhar också den särskilda löneskatten i förhållande till Collectum. Collectum skickar  församlingarnas besked angående särskild löneskatt till Equmeniakyrkan. Ni ska således inte deklarera några pensionsavgifter i församlingens självdeklaration och inte heller benämna dem som pensionsavgifter i den årsredovisning som ni skickar till skattemyndigheten.

Repet Pension

Repet Pension är ett smidigt och nödvändigt system för församlingar som har anställda. I Repet Pension har du tillgång till församlingens anställdas löneuppgifter, anställningstider, sjukskrivningar med mera. Repet Pension ger kassören eller personalansvarig i församlingen en god överblick.

Datum att komma ihåg

Sista dag för rapportering i Repet Pension är 25:e innevarande månad.

Fakturakörningar under året

Jan-feb fakturan kommer månadsskiftet feb-mar
Mar-apr fakturan kommer månadsskiftet apr-maj
Maj-jun fakturan kommer månadsskiftet jun-jul
Jul-aug fakturan kommer månadsskiftet aug-sep
Sep-okt fakturan kommer månadsskiftet okt-nov
Nov-dec fakturan kommer månadsskiftet dec-jan

Fakturorna skickas i första hand med e-post. Anmäl aktuell e-postadress till kontaktpersonerna för pension.

Gemensam e-postadress för pension och försäkringar pof@equmeniakyrkan.se

Kontaktpersoner

David Nobelius

David Nobelius

Ekonomihandläggare, pension, kundreskontra, testamente

08-580 031 15

david.nobelius@equmeniakyrkan.se

Lars Andersson

Margaret Pastoriza

HR-handläggare, löner

08-580 031 14

margaret.pastoriza@equmeniakyrkan.se