Vägledning kring anställning

Vid anställning av medarbetare i Equmeniakyrkans församlingar är det viktigt att introduktionen är god.

Särskilt viktigt är det att ungdomsledare får en bra start då det ofta är den första arbetsgivaren de kommer i kontakt med.

Även då en anställning avslutas av olika anledningar är det viktigt att det sker på ett tillfredsställande sätt.