Livestreaming med mobilkamera

Livesändning

Video är populärare än någonsin och många av våra församlingar livesänder och spela in allt från predikningar, betraktelser och korta andakter till hela bibelstudier och gudstjänster.

Livesändning och video är en bra service till de som inte har möjlighet att komma till kyrkan, och något som sänker trösklarna då personer som är nyfikna kan få en uppfattning om hur det är i förväg.

Fundera också på om livesändning är det bästa alternativet för er. Kanske är det bättre att filma i lugn och ro och ladda upp videoklippet i efterhand. Den mesta av informationen på den här sidan gäller även vid inspelning.

Det är enkelt att komma igång, allt som behövs är egentligen en bra smartphone och en bra internetuppkoppling. Men det finns några saker som är bra att ha koll på om ni ska börja livesända och publicera video från er församling eller förening.

 • Ev. registrering av sändningarna
 • Integritet
 • Plattform för streaming
 • Upphovsrätt och avtal
 • Teknik och utrustning

Främst är det ekonomi och tekniska möjligheter som styr vilken lösning man väljer. På den här sidan ger vi tips för hur ni kan komma igång. Vi fokuserar på Facebook, Youtube och hur man använder en mobiltelefon eller enkel videokamera med HDMI-anslutning.

Swedish Gurus

Om ni redan kommit en bit i församlingen och letar efter mer avancerade lösningar rekommenderar vi Swedish Gurus – ett nätverk för dig som håller på med teknik och produktion i kyrkan.

Det behövs inget tillstånd för att webbsända andakter och gudstjänster. Men när man gör planerade sändningar som allmänheten kan ta del av behöver de registreras tillsammans med en ansvarig utgivare. Det görs hos Myndigheten för press, radio och tv.

Ni ska registrera era webbsändningar om

 • Era sändningar är riktade till allmänheten.
 • Ni direktsänder ett program.
 • Ni sänder ett förinspelat program på en bestämd tid.
 • Ni bestämmer när sändningen börjar och slutar.
 • Ni har annonserat i förväg eller alltid sänder på bestämda tider.

Om ni inte sänder live eller ”tablåsänt” behöver sändningen inte registreras. Om ni bara lägger upp förinspelade klipp vid oregelbundna tider, som kan laddas ner när som helst, så behöver ni inte göra något.

Exempel:
Registrera era sändningar: ”Varje söndag kl. 10.00 kan du se våra gudstjänster på kyrkans Youtubekanal (Livesänt eller uppladdad fil.)”

Registrera era sändningar: ”Vi har bara en sändning per år, men den är alltid på Julafton kl. 22.00.”

Registrera inte sändningarna: ”Håll utkik på vår Facebooksida, någon gång varje helg lägger vår pastor ut en inspelad andakt” (Men vi vet inte riktigt klockslag).

Registrera inte sändningarna: ”Vi brukar försöka spela in våra gudstjänster och laddar upp dem måndag eller tisdag när vi redigerat klart dem.”

För att registrera er webbsändning fyller ni i blanketten ”Registrering av tv-sändning” och skickar in den tillsammans med efterfrågade bilagor. Det går bra att maila in det till registrator@mprt.se. eller registrera direkt i e-tjänsten.

Ni anmäler en beteckning, ett namn på sändningen. Välj ett namn som är brett så att ni kan sända olika program under samma namn, t.ex. Equmeniakyrkan i X-stad tv-sändning”. Då ryms både andakter, gudstjänster, allmänna program, babysång och så vidare.

Blankett/e-tjänst samt bilagor som ska skickas in:

 • Blankett: Registrering av tv-sändning
 • Bilaga: Stadgar och protokoll från när de antogs samt protokoll där styrelsesammansättning och firmateckningsrätt framgår. I stadgar eller protokoll ska framgå var sammanslutningen har sitt säte/sin hemort.
 • Bilaga: Personbevis (för ansvarig utgivare)
 • Bilaga: Konkursfrihetsbevis (för ansvarig utgivare)
 • Bilaga: Förvaltarfrihetsbevis (för ansvarig utgivare)
 • Bilaga: Bekräftelse från utgivaren

(Detta står utförligt på blanketten.)

Om ni livesänder och publicerar video via Facebook, Youtube, Instagram eller Vevo så krävs inget separat avtal med STIM.

STIM har ett avtal med dessa plattformar som reglerar musikanvändandet. Om ni sänder via er egen webbsida eller annan streamingtjänst än de ovan, så krävs ett eget STIM-avtal för musik online.

Plattformarna ovan är reklamfinansierade och för att ni ska omfattas av deras STIM-avtal måste ni tillåta, och vara beredda på, att det kan visas reklam i samband med era videoklipp. Annars kan ljudet från sändningens musik stängas av.

För att få visa sångtext från CCLI:s katalog i livesändningen behöver församlingen en CCLI-licens som utökats med en Streaming Licens.

Priset på streaminglicensen baseras på församlingens storlek (gudstjänstbesökare på församlingens huvudgudstjänst)

Det här gäller även när sändningen sker ”inom församlingen” via t.ex. videomöte (Zoom, Google Meet, Teams, Jitzi) eller en stängd grupp på Facebook.

Församlingen rapporterar använda sånger till CCLI som vanligt.

Med nuvarande kopieringsavtal så får vi för gudstjänstbruk kopiera texter ur Psalmer och Sånger, Psalmer i 2000-talet och Lulesamisk psalmbok samt visa dem på skärm i kyrkolokalen.

Vi har bett att få utvidga avtalet till att gälla textvisning även i webbsändningar, men det var inte möjligt.

Texter kan användas fritt, även vid webbsändning, om upphovspersonen varit död i mer än 70 år. Det gäller för sånger av bl.a.

Carl Boberg
Joel Blomqvist
Johan Alfred Eklund
Nils Frykman
Erik Nyström
Lina Sandell
Charles Wesley 

Observera att texten kan vara reviderad av någon som inte varit död i 70 år och är då inte fri att använda. Uppgifter om detta finns i Psalmer och Sånger längst ner efter varje sång.

Nu levande upphovspersoner går naturligtvis att kontakta och fråga om lov.

Några ofta använda textförfattare företräds av stiftelser och upphovsrättsorganisationer:

Anders Frostenson – AF-stiftelsen, af-stiftelsen@telia.com
Britt G Hallqvist och Ylva Eggehorn – ALIS,  alis@alis.org

Sångens titel, upphovspersoner och nummer i Psalmer och Sånger får alltid visas i webbsändningen utan speciellt tillstånd.

https://se.ccli.com/streaming/

Brukssångers abonnenter har rätt att:

 • spela upp sånger offentligt i en livesändning från Brukssångers webbsida och cd (men inte från Spotify)
 • framföra sången själv
 • visa texten i livesändningen

(Ange vilka som är upphovspersoner till sången.)

Svenska Bibelsällskapet har generöst utfärdat ett generellt tillstånd för digital publicering även för början av 2024 .

Viktigt! Vid publicering skall anges att bibeltexten är återgiven med tillstånd, copyright, från Svenska Bibelsällskapet.

Förslag: ”Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet”

Lämpligen står detta i eftertexten eller längst ner i bilden vid digital publicering.

Detta gäller för licensen/tillståndet:

 • Gäller både direktsändning och inspelat material.
 • Licensen täcker både högläsning och textning.
 • Licensen omfattar trossamfundet Equmeniakyrkan och dess anslutna församlingar.
 • Licensen förutsätter att materialet tillhandahålls till tittaren utan kostnad.
 • Tillståndet gäller tills vidare, dock längst till 2024-05-31
 • Ingen avgift

Evangelieboken i Psalmer och Sånger

Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000 som Bibelsällskapet gett oss lov att använda i livesändning under 2021. Dagens bön finns det inte någon tydlig upphovsperson för, de skrevs under arbetet med nya evangelieboken.

Skriv och/eller säg tydligt var bönen är hämtad från (dvs källhänvisa) så kan den användas både läst och i skrift.

Den grå delen i Psalmer och Sånger med böner och växelläsningar

De flesta bönerna är bibeltexter, då är det ok som ovan. I de fall bönen har en upphovsperson behövs tillstånd från upphovspersonen eller dennes arvtagare om upphovspersonen inte varit död i mer än 70 år. (I Verbums utgåva står det vem det är på 6:e sidan bakifrån, efter psalmvers-registret)

Equmeniakyrkans kyrkohandbok

Equmeniakyrkan äger alla rättigheter för kyrkohandboken så det är helt ok för Equmeniakyrkans församlingar och föreningar att använda texterna ur den i tal och skrift även vid livesändningar.

”Bibel för barn”

Upphovspersonerna för ”Bibel för barn”, utgiven på Verbum, ger rätt att använda texter och bilder ur den vid livesändningar under Coronatiden. Se Verbums infoblad.

Tänk på att de flesta tjänster som streamar musik bara är avsedda för privat bruk. Det är alltså inte tillåtet att spela musik från t.ex. Spotify i kyrksalen eller livesändningen.

Facebook och Youtube är i skrivande stund de största plattformarna för video och livesändning.

Facebook
Fördel – Når ut till många av era följare eftersom sändningen dyker upp i deras Facebook-flöden. De ligger också kvar på församlingens Facebooksida och kan enkelt delas i efterhand.

Nackdel – Filmer och sändningar kan inte kategoriseras så bra. Sändningen hamnar som ett vanligt inlägg och försvinner snabbt ”nedåt i flödet” allt eftersom ni skriver fler inlägg.

Youtube
Fördel – Stabil plattform där en stor mängd videoklipp kan sorteras och kategoriseras. Lätt att hitta videoklipp i efterhand via sökning, och enkelt att bädda in dem på t.ex. en webbsida.

Nackdel – Visas inte automatiskt för tittarna utan de behöver aktivt klicka sig in till Youtube för att titta. Det kan göras via mail som de får automatiskt om de prenumererar, eller från en webbsida eller mailutskick.

Vimeo

Vimeo är en av de största videoplattformarna. Den är reklamfri och församlingen behöver istället betala en månadsavgift. Om ni använder Vimeo behöver ni ett eget avtal med STIM.

TBN Play

TBN Nordic har byggt upp en streamingplattform med tillhörande appar för IOS, Android, Apple Tv. Möjligheten finns för lokala församlingar att använda streamingtjänsten för sina sändningar mot en månadskostnad. TBN Nordic tar då hand om alla avtal och regelverk. Kontakta Anders Wisth awisth@tbnnordic.tv på TBN Nordic för mer information.

Facebook och Youtube har en teknisk lösning där upphovsmän kan registrera sin musik. Plattformarna scannar sedan alla videoklipp efter den här musiken.

Systemet finns för att artister ska få reklamintäkter via STIM från videoklipp där deras musik används. Precis som att de får ersättning när deras musik spelas på radion. På Youtube anges det med en flagga ”Upphovsrättsanspråk”.

I vissa fall har skivbolag lagt in spärrar på att deras musik inte får användas alls, vilket egentligen strider mot tanken med STIM. I några sällsynta fall har det hänt att videoklipp eller livesändning blivit tyst (och någon gång avbrutits) under den del musiken spelas.

Vad vi vet har det här bara hänt när det spelats upp musik från CD eller Spotify. (Tänk på att det inte är tillåtet att spela musik från Spotify i gudstjänsten.)

Olika plattformar har olika regler och policys för vad man får göra. Här följer länkar till några informationssidor på de tre största plattformarna. Sidor för hjälp och support ändras hela tiden och du hittar mer information genom att klicka vidare från sidorna.

Integritet

Filma aldrig någon som inte har gett sin tillåtelse!

 • Fråga alltid de som medverkar på estraden så det är ok att de kommer med på live-sändningen.
  Barn 0-16 år behöver målsmans godkännande.
  Personer 16 år och uppåt kan själva ge sitt samtycke.
 • Informera församlingen om att gudstjänsten/mötet livesänds. (Extra viktigt om ni har personer med skyddad identitet i lokalen)
 • Var uppmärksamma på att inte råka filma barn vars föräldrar inte givit tillåtelse.
 • Filma bara församlingen bakifrån.
 • Livesänd inte personer under förbönsstund, ljuständning eller liknande. Zooma istället in på ett kors eller blomma på ett sätt att ingen kan komma med i bild av misstag.

Vid risk för att få med personer som inte gett sin tillåtelse, eller om några uttryckt sin oro, är det bra att placera kameran så det inte finns någon risk att få med någonting annat än det som händer ”på scenen”.

Det kan också finnas en ”säker zon” i kyrksalen där man inte riskerar att komma med på bild ens bakifrån.

Internetuppkoppling

En förutsättning för en bra livesändning är en stabil och snabb uppkoppling mot Internet. Det är då hastigheten ut/upp mot Internet (Uplink) som är viktig.

De rekommenderade lägsta hastigheterna är:

 • minst 3 Mbit för standardkvalitet
 • minst 5 Mbit för HD-kvalitet
 • minst 8 Mbit är alltid att föredra om det är möjligt
 • uppkoppling via 4G kan ibland gå bra men är ofta ostabil
 • normalt är det alltid bäst att ansluta till lokalens bredband via Wifi eller helst nätverkskabel (för dator).

När det gäller livesändning är det alltid bra att ha en bättre hastighet än man tror man kommer behöva. Dubbelkolla gärna hastigheten via Bredbandskollen. Fungerar både på dator och mobiltelefon.

Ljudkvalitet

Den största utmaningen vid livesändningar brukar vara ljudkvaliteten.

När det gäller gudstjänst brukar det bästa vara om man kan få ljudet direkt från mixerbordet till datorn eller mobiltelefonen. Det ställer högre krav på mixerbordet och ljudteknikern eftersom ljudet till livesändningen ofta behöver en separat mixning. Ett alternativ är också en separat bra mikrofon som fångar ljudet i hela kyrksalen.

Vid andakter, bibelstudier, hälsningar från pastorn och liknande är det bra med en mygga som kopplas direkt till mobiltelefonen eller kameran.

Två enkla paket för livesändning / inspelning

iPhone, mobilhållare, mikrofon (smartLAV+) och lightningadapter.

Passar bra för andakter, bibelstudier, hälsningar från pastorn och liknande. (Uppsättningen fungerar också bra för att spela in och publicera senare.)

– Mobiltelefon
– Stativ med ”mobilhållare”
– Ev. mygga
– Facebook-appen

Fördelar
En modern mobiltelefon har ofta väldigt bra bildkvalitet.
Billig lösning om man redan har en bra mobilkamera.
Enkelt att komma igång.

Nackdelar
Normalt lite svårt att zooma och kan bli problem med dåligt ljud. Telefoner av allra senaste modell brukar ha bra ljudupptagning, men en mygga eller en koppling från mixerbordet är normalt att föredra.

Livesändning från mobilen fungerar för Facebook samt Youtubekonton med minst 1000 följare.

Elgato HD60 S och Sony FDR-AX53 kopplat till dator via USB.

Passar bra för gudstjänster, andakter, bibelstudier, hälsningar från pastorn och liknande. (Det fungerar också bra att spela in på minneskort direkt i kameran för att sedan redigera i datorn och ladda upp klippet.)

– Kamera
– Stativ
– Dator med ”video capture”-kort (video-in)
– Ljud via mikrofoningången eller USB (Ej med i bild)
– Ev. mjukvara: OBS Studio (Open Broadcast Software)

Fördelar
Utrustning med fler möjligheter.
Kan använda flera kameror.
Programmet OBS ger mer kontroll för val av kamera, ljudspår, introfilm, med mera.

Nackdelar
Dyrare
Mer tekniskt komplicerat
Måste få ljudet från mixerbordet eller en extern mikrofon.

Ljudet
Ibland kan det var krångligt att få in ljudet i sändningen (in i datorn) Det görs antingen genom kameran, Video capture-kortet eller mikrofon-ingången på datorn. Det optimala är att använda ett externt ljudkort som kopplas till datorn med USB. Rådgör med er ljudtekniker.

Anslutningar
HDMI-kabeln från videokameran kopplas till datorn via capture-kortet och ljudet från mixerbordet till mikrofon eller line-in.

Det går att livesända direkt från kameran till Facebooks och Youtubes via deras webbsidor, men de flesta föredrar att sända via ett program som t.ex. OBS Studio. Programmet ansluts till Youtube eller Facebook med hjälp av en behörighetsnyckel.

Livesändning från dator fungerar för Facebook samt Youtube.

Om ni vill ha en mer avancerad (och dyrare) lösning ska ni välja en lösning med SDI och/eller NDI-anslutning, men det går vi inte igenom på denna sida.

Vi ska också nämna att det går att livesända med en webbkamera, men de är statiska kameror som man inte kan zooma med. De är också optimerade för att filma på nära håll vilket sällan är aktuellt om man ska filma i en kyrksal.

Exempel på sändningar i olika kvalitet

Kamera: Logitech Connect konferenskamera
Ljud: Mygga samt mikrofon mellan gästerna
Ljus: Kyrkans spotlights
Se sändningen (Facebook)

Kamera: Canon Legria HF R86
Ljud: Blue Yeti (felaktigt konfigurerad)
Ljus: 1000w lampa bredvid kameran + kyrkans spotlights
Se sändningen (Facebook)

Kamera: iPhoneX
Ljud: iPhoneX
Ljus: Befintligt (dåligt)
Se sändningen (Youtube)

Kamera: Panasonic HC-MDH3, PTZOptics PT30X, Canon Legria (äldre modell)
Ljud: Kyrkans ljudanläggning, digitalt ljudkort mellan mixerbord och dator.
Ljus: Befintligt plus 4 strålkastare
Se sändningen (Youtube)

Exempel på utrustning

Oavsett prisnivå är det viktigt att den kamera som används kan sända ut full HD-kvalitet via en HDMI-utgång. Fråga i butiken, det är ofta otydligt i produktbeskrivningarna.

Bra att tänka på
– Reglage som är enkla att komma åt
– Zoom som är tillräcklig för kyrksalen
– Måste kunna användas med ansluten ström
– HDMI-utgång

Exempel
Sony HDR-CX625 (Budget-nivå)
Sony FDR-AX53 (Semi-proffs)-nivå
Canon XA60 (Proffs-nivå)
Pan-Tilt kameror (Proffs-nivå ”Robotkameror”)

Ett enkelt stativ fungerar bra men ett ordentligt video-stativ med oljedämpning är givetvis det bästa. Det ger mjukare rörelser när man vrider kameran. Oavsett är det viktigt att stativet är tillräckligt högt så alla medverkande syns även när församlingen reser sig upp. Filma i en upphöjd position, t.ex. på några körpallar.

Exempel
Velbon Videomate 638
Mobilhållare för stativ

Det går att använda både bärbara och stationära datorer för livesändning. Många har redan en dator för bildvisning i kyrksalen, och om datorn har tillräckligt hög prestanda går den att samtidigt använda för livesändningen.

Det ställer dock höga krav på den som sköter datorn under gudstjänsten eftersom det blir fler saker att hålla koll på.

För att få bilden från kameran till datorn behövs ett Capture-kort. Ett externt kort fungerar för både bärbara och stationära datorer. Men om ni har en stationär datorn är ett intern kort att föredra.

Ett kort kan ha en eller flera ingångar. Om ni vill ha flera kameror, eller om ni vill kunna livesända det som visas på projektorn i kyrkan (från en annan dator) behöver flera ingångar.

Exempel
Elgato Game Capture HD60 S (externt, 1 ingång)
Elgato Cam Link 4K (externt, 1 ingång)
Blackmagic DeckLink Mini Recorder 4K (intern, 1 ingång)
Elgato Game Capture HD60 Pro (intern, 1 ingång)
Blackmagic Decklink Quad HDMI Recorder (intern, 4 ingångar)

Om man vill använda flera kameror är det bra med en videomixer. Det kan vara en mjukvarumixer (T.ex. OBS-studio) i en dator dit man ansluter flera kameror, eller en hårdvarumixer. Marknadsledande och prisvärda vid skrivande stund är Blackmagics Atem-serie som finns i flera olika modeller och prisklasser. För sändningen kopplas videomixern till en dator eller kan sända direkt själv, beroende på modell och konfiguration)

Tillverkarens produktsida
ATEM Mini – Black Magic Design
(Populära modeller är ATEM Mini Pro och ATEM Mini Extreme.)

Om det inte finns möjlighet att få ljudet från mixerbordet kan ett alternativ vara att ställa upp en bra mikrofon i kyrksalen för att fånga upp ljudet. Det ger ofta ett fylligt ljud men nackdelarna är att det kan bli för mycket eko och att prat och ljud från församlingen kommer med på livesändningen.

Exempel
SmartLAV+ (mygga för smartphone & surfplattor)
Blue Yeti (bordmikrofon, kopplas till dator med USB)

Generellt har tillverkaren iRig bra mikrofoner och adaptrar för mobil filmning.

Det är viktigt med bra belysning för att det ska bli skarp bild. Vid dålig belysning behöver kamerorna jobba hårdare och ofta blir bilden ”grynig”.

Det viktiga när det gäller belysning är att man har samma färgtemperatur på alla lampor. Om två personer står med olika temperatur kan den ena se bra ut och den andra vara t.ex. grön i ansiktet.

Det är också bra om man väljer tysta lampor, helst utan fläktar. Numera brukar många föredra LED-lampor. Viltrox är ett märke som ger mycket ljus för pengarna, men det finns många andra att välja på. Tänk på att belysningen också behöver stativ.

Exempel
Viltrox L116T LED
Godox LEDP260C LED Light Duo Kit

Frågor eller tips på innehåll till sidan