Möten på distans

Det är ett uttalat mål inom Equmeniakyrkan att vi ska minska vårt resande. Ett bra första steg mot det målet är att ha möten på distans via videosamtal.

Samma teknik kan också vara användbar vid gästföreläsningar, utbildningar, gruppsamtal, andakter och predikningar där alla inte kan vara fysiskt närvarande.

Vi har valt ut två system som vi nu provar att använda i hela organisationen; Jitsi Meet och Skype. Den stora fördelen med systemen är att båda är gratis, lätta att använda, och finns på nästan alla plattformar, både för dator och smartphone.