Videomöte på distans

Möten på distans

Det är ett uttalat mål inom Equmeniakyrkan att vi ska minska vårt resande. Ett bra första steg mot det målet är att ha möten på distans via videosamtal.

Samma teknik kan också vara användbar vid gästföreläsningar, utbildningar, gruppsamtal, andakter och predikningar där alla inte kan vara fysiskt närvarande.

Det finns många olika tjänster för videomöten. De mest använda är Zoom, Teams och Google Meet. Andra exempel är Facebook Messenger, Facetime (Apple) och Jitsi.

Zoom

zoom.us

Zoom är just nu en av de plattformarna för videomöten. Den är stabil och gratis för möten på 2-3 personer eller max 40 minuter. För fler personer och längre tider betalas en månadskostnad. Den som skapar ett mötesrum måste ha ett konto (gratis eller abonnemang) och deltagarna kan ansluta utan konton.

Zoom fungerar både på dator och smartphone. På datorn går det att ansluta direkt i webbläsaren men det fungerar bäst i deras egen programvara.

 1. Gå till zoom.us
 2. Registrera ett konto och logga in
 3. Ladda ner zoom-klienten zoom.us/download
 4. Skapa ett möte via webbsidan eller klienten (”Host a meeting/New meeting”).
 5. Klicka ”invite” och bjud in övriga deltagare t.ex. via e-post
 6. Deltagarna ansluter enklast genom att klicka ”Join a meeting” på webbsidan eller i zoom-klienten och ange ”Mötes-id” .
 7. Om deltagarna klickar på länken i inbjudan får de upp en dialogruta som frågar om de vill installera klienten. Dialogrutan kan stängas ner och på sidan kan man klicka på ”Anslut i webbläsaren”

Jitsi Meet

meet.jit.si

Jitsi Meet är ett enkelt och gratis verktyg som fungerar i webbläsaren (bäst i Chrome) och finns som app för din smarta telefon. Inga konton eller registreringar behövs.

Gör så här:

 1. Starta webbläsaren Chrome
 2. Gå in på länken https://meet.jit.si/
 3. Ange ett valfritt unikt namn på mötet t ex ”EKStyrelseAlingsas2020”
 4. Starta videomötet
 5. Dela URL:en till med de som ska delta i videomötet. (Påminn dem om att länken måste öppnas i webbläsaren Chrome)

Telefonkonferens

Om deltagarna inte behöver se varandra via kamera och skärm kan ett alternativ vara ett vanligt telefonmöte.

RixMötet

foretag.comhem.se/rixmoten-gratis

RixMötet är gratis telefonkonferens för max fem deltagare.

Gör så här:

 1. Ring 08-5000 5000
 2. Välj en sex-siffrig personlig kod för att starta telefonkonferensen.
 3. Be samtliga deltagare ringa in på telefonnummer 08-5000 5000, och ange den kod du valde.