Publicerat 

Vill Du vara med och nyskapa Sociala Missionen?

Vi söker 1 – 2 kreativa utredare/utvecklare.

Sociala Missionen står på tröskeln till sitt andra århundrade. Mycket bra har gjorts men nu behövs en omstart och transformering av både verksamhet och uppdrag.
En av utmaningarna är hur Sociala Missionens verksamhet i högre grad ska kunna bli en resurs för Equmeniakyrkans diakonala arbete, i samverkan med lokala församlingar. En annan utmaning är frågan om Sociala Missionen kan bli en diakonal kraft i mötet med barn och unga.
Som ett första steg i detta nyorienterade söker vi nu en eller två personer som vill göra en utredning av, och ge förslag på, hur Sociala Missionens arbete kan se ut om 5, 10, 15 och 20 år.
Uppdraget innebär att
• Analysera och samla ihop erfarenheter av det som gjorts inom Sociala Missionen.
• Se och formulera nya utvecklingsmöjligheter
• Möta grupper och enskilda inom Equmeniakyrkan och där fånga upp behov och förhoppningar för det diakonala uppdraget.
• Söka och konkretisera vilka behov och möjligheter som finns i samhället.

Det kan då handla om att ta reda på:
• Vilka behov ser de lokala föreningarna och församlingarna, när det gäller diakonalt arbete?
• Vilka kompetenser behövs i det lokala arbetet, för att stärka och utveckla det diakonala arbetet?
• Vilka stöd bör skapas till hjälp för Equmeniakyrkans och Equmenias regionala och nationella organisation?
• Vilka behov har Equmeniakyrkan en särskild kallelse att möta?
• Vilka samverkansmöjligheter finns med andra organisationer?

Med utgångspunkt i dessa frågor ska ett förslag formuleras för hur Sociala Missionens resurser kan vara en väg framåt.
I uppdraget ingår faktainsamling, intervjuer, informationsmöten, workshops, dokumentation och rapportskrivande. Rapportering sker regelbundet till en styrgrupp som ger direktiv och är ett stöd i arbetet. Styrgruppen består av representanter från Equmeniakyrkan, Equmenia och Sociala Missionen.

Vi söker ni dig som har kunskap om och erfarenhet från exempelvis
• Equmeniakyrkan
• Diakonalt arbete
• Utredningsuppdrag
• Att leda kreativa processer

Uppdraget omfattar en tjänst på100%, under ett år. Det kan delas på flera personer om styrgruppen anser det vara bästa upplägget. Det ges som ett konsultuppdrag med eget arbetsledningsansvar. Anställningsform, arbetsplats och liknande frågor får därför diskuteras.
Om du är intresserad. Skriv ett personligt brev och berätta om dig, hur du skulle vilja ta dig an uppdraget och varför du är lämpad för det.

Bifoga även ett enkelt CV som lyfter fram kompetenser lämpliga för detta uppdrag.

Skicka brev och CV till jenny.dobers@equmeniakyrkan.se
Senast 29 april 2018.
Ämne: Ansökan Sociala Missionen

Information om uppdraget, kontakta Torbjörn Bådagård 0707 25 00 25, torbjorn.badagard@uppsalamissionskyrka.se