Publicerat 

Vill du göra lärjungar?

Kombinera dina studier med tjänst i församling !

Ungdomsledare i Örtagårdskyrkan Arboga

Från hösten 2017, 25%

Inspirera ungdomsledare och samla ungdomarna tillsammans med dem!

Kontakta
Församlingens ordförande
Daniel Edenholm tel 070-217 82 79
daniel.edenholm@sysarb.se

Pastor och föreståndare
Andreas Rosdal tel 073-680 31 28
andreas.rosdal@ortagardskyrkan.se