Publicerat 

Stadionkyrkans församling i Malmö söker ungdomsledare 50 %

Stadionkyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan och hette till helt nyligen Malmö Missionsförsamling.

Vi finns i en kyrkobyggnad belägen i ett bostadsområde från 1970-talet. Nära granne är en kristen friskola, Mariaskolan, med vilken vi har ett gott samarbete.

Församlingen består av cirka 290 medlemmar varav dock ett betydligt mindre antal utgör den aktiva gruppen. Medelåldern är också hög. Statistiken kan därför låta pessimistisk men det finns en optimistisk ambition i församlingen. Efter att vi saknat barn- och ungdomsarbete under ett antal år, kunde en Equmeniaförening bildas 2015. Den innehåller för närvarande söndagsskola och tre scoutgrupper och når via dessa aktiviteter cirka 45 barn.

Församlingen driver också genom en stiftelse en uppskattad förskola i en annexkyrka på annan plats i staden.

De anställda är pastor/församlingsföreståndare på heltid, universitetspastor på 60 % samt dirigent för församlingens livaktiga brassband på 15 %.

Församlingen har nu en uttalad ambition att ge växtkraft åt barn- och ungdomsarbetet genom att anställa en ungdomsledare på 50 %. Eftersom mycket av den aktuella verksamheten utgörs av scouting, är det en fördel om den sökande har erfarenhet av det arbetssättet. Vi värdesätter personliga egenskaper som kreativitet, idérikedom och uthållighet i att genomföra idéer. Eftersom förhoppningen är att kunna bredda arbetet uppskattas också andra talanger och kompetenser som kan berika verksamheten.

Intervjuer sker löpande men sista ansökningsdag är 2017-09-30

Ansökan sändes till Louise Lundberg (församlingsordförande) louise.lundberg@telia.com. Mer information kan också lämnas av Bengt Cederblad (församlingsföreståndare) bengt.cederblad@gmail.com