Företagshälsovård

Avtal

Equmeniakyrkan har ett centralt rikstäckande ramavtal med Falck – hälsa och arbetsliv (fd. Previa) företagshälsovård vilket ger församlingarna möjlighet att köpa tjänster från Falck.

Vi uppdaterar kontaktuppgifter och foldrar för den här sidan.

Under tiden är du välkommen att kontakta Equmeniakyrkans HR-avdelning vid frågor.