Företagshälsovård

Avtal

Equmeniakyrkan har ett centralt rikstäckande ramavtal med Falck – hälsa och arbetsliv (fd. Previa) företagshälsovård vilket ger församlingarna möjlighet att köpa tjänster från Falck.

Här finns instruktioner hur du ansluter din församling till Equmeniakyrkans avtal.