Rapportera skadegörelse

I Europa pågår just nu en satsning för att skydda gudstjänstlokaler och begravningsplatser. Det handlar om att säkra religionsutövandet, religionsfriheten.

I detta läge ska vi hjälpas åt att kartlägga hur eventuella brott och hot ser ut mot religiösa byggnader och sammanhang. Initiativet kommer från Europakommissionen som i sin tur gett olika organ i uppgift att sammanställa. För kyrkornas del i Europa är det KEK, Europeiska kyrkokonferensen, som samordnar.

I Sverige samordnas denna kartläggning genom Sveriges kristna råd. Sveriges kristna råd sammanställer händelser som inträffar från 1a maj 2021 och framåt.

Rapportera incidenter

Använd rapportformuläret nedan för att rapportera incidenter eller brott mot kyrkor, gudstjänstlokaler, begravningsplatser eller personer. Skicka rapporten via e-post till adressen: kekrapport@skr.org. Mailet går till Sveriges kristna råd. De sammanställer de rapporter som kommer in. Informationen läses endast av Sveriges kristna råds generalsekreterare och den hon utser. Detta för att vi på ett tryggt sätt ska sammanställa information som vi sedan skickar vidare till KEK – Europeiska kyrkokonferensen.