Rep som formar ett hjärta

Repet

Equmeniakyrkan erbjuder församlingar/föreningar ett medlemshanteringssystem som heter Repet. Det är gratis att använda systemet.

Logotyp - Repet Matrikel

Logga in i Matrikeln för att t.ex. registrera närvaro eller söka fram ett telefonnummer.

Logotyp - Repet

Logga in i Repet för att administrera din församling, se statistik eller skapa utskick.

Driftstörning

Vi har en driftstörning 20231114 kl 10.30. Våra tekniker arbetar för att lösa detta så snart som möjligt.

Matrikel församlingen

Matrikeln är bra instrument för församlingen. Om du undrar över den kontakta supporten

WAPP församling

Wappen är utvecklad för föreningar. Ledare skall kunna hantera på enkelt sätt gruppens behov. Nu vill vi även tipsa församlingarna att använda wappen i sina grupper. En funktion för alla ledare som sköter en eller flera grupper. Du kan sköta din grupp direkt i mobilen eller i surfplattan. Det flera smarta funktioner i Wappen, lägga till eller ta bort en kväll, föra närvaron, lägga till och ta bort deltagare, skicka SMS till dina deltagare.
Din huvudadministratör behöver hjälpa dig att komma igång. Verktyget Wapp är en fristående del av Repet och utformad för att enkelt passa i ditt ledarskap.

Församling

Du som är medlem i en församling ansluten till Repet får en digital matrikel gratis. Allt du behöver göra är att gå till https://repet.eu/matrikel och skapa ett konto. I Repet-matrikeln hittar du adresser och telefonnummer till alla medlemmar och anställda i församlingen.
Förutsättningen för Repet-matrikeln är att församlingen använder församlingsboken i Repet.

Statistik

I början av varje år samlar vi in statistik från föreningar som församlingar i Sverige. Statistiken är ett underlag för ansökan om stadsbidrag och innebär att Equmeniakyrkan kan stödja ekonomiskt regionerna som lokala församlingar.

Anmälan namn och adresslistan (NOA)

Församlingar och föreningar får en uppmaning varje år att uppdatera olika uppgifter gällande anställda och förtroendevalda.
Föreningar/församlingar har sina årsmöten under våren och då väljs nya personer och andra kommer att sluta från sitt uppdrag.
Därför har vi ett projekt ”NOA listan”, då vill att alla skall kontrollera och uppdatera vilka personer som har förtroendeuppdrag. Equmeniakyrkan och Equmenia har ett behov att kommunicera med förtroendevalda, församling som förening. . Den andra syftet med uppgiften är att få in korrekta personuppgifter gällande adress, telefon och E-post på förtroendevalda som anställda. De kan ha ändrats under året. Församlingar/föreningar gör alla ändringar i Repet under uppdrag.

När det är klart och du genomfört uppdraget gällande NOA så skall du anmäla här vilka uppgifter du har ändrat och att du är klar.
De som använder Repet kan genomföra detta under hela året.

Information användare

Föreningar och församlingar kan få information om att starta Repet. Lokalgruppledare har information om Wappen.