Rep som formar ett hjärta

Repet

Equmeniakyrkan erbjuder församlingar/föreningar ett medlemshanteringssystem som heter Repet. Det är gratis att använda systemet.

Logotyp - Repet Matrikel

Logga in i Matrikeln för att t.ex. registrera närvaro eller söka fram ett telefonnummer.

Logotyp - Repet

Logga in i Repet för att administrera din församling, se statistik eller skapa utskick.

Driftstörning

Det finns ingen störning.

Semestertid

Vi önskar alla sommar, sol och en skön stund i hängmattan eller på filten!
Vår personal har semester under sommaren. Vi kommer att stänga vår support under vecka 29 och 30 (18-31 juli). Det kan variera hur fort du får hjälp under sommaren. Det är säkrast att mejla ditt supportärende till info@repet.eu. Om man mejlar ett supportärende direkt till vår personal kan det bli liggande tills personen kommer tillbaka från semestern.

Matrikel för församlingar och föreningar

Matrikeln fungerar på olika sätt för föreningar och församlingar.

Förening

Era ledare kan använda matrikeln för att sköta närvaron i mobilen. Läs mer på våra hjälptexter eller hör av er till oss för om ni har frågor.

Församling

Du som är medlem i en församling ansluten till Repet får en digital matrikel gratis. Allt du behöver göra är att gå till https://repet.eu/matrikel och skapa ett konto. I Repet-matrikeln hittar du adresser och telefonnummer till alla medlemmar och anställda i församlingen.
Förutsättningen för Repet-matrikeln är att församlingen använder församlingsboken i Repet.

Statistik

I början av varje år samlar vi in statistik från föreningar som församlingar i Sverige. Statistiken är ett underlag för ansökan om stadsbidrag och innebär att Equmeniakyrkan kan stödja ekonomiskt regionerna som lokala församlingar.

Anmälan namn och adresslistan (NOA)

Församlingar och föreningar får en uppmaning varje år att uppdatera olika uppgifter gällande anställda och förtroendevalda.
Föreningar/församlingar har sina årsmöten under våren och då väljs nya personer och andra kommer att sluta från sitt uppdrag.
Därför har vi ett projekt ”NOA listan”, då vill att alla skall kontrollera och uppdatera vilka personer som har förtroendeuppdrag. Equmeniakyrkan och Equmenia har ett behov att kommunicera med förtroendevalda, församling som förening. . Den andra syftet med uppgiften är att få in korrekta personuppgifter gällande adress, telefon och E-post på förtroendevalda som anställda. De kan ha ändrats under året. Församlingar/föreningar gör alla ändringar i Repet under uppdrag.

När det är klart och du genomfört uppdraget gällande NOA så skall du anmäla här vilka uppgifter du har ändrat och att du är klar.
De som använder Repet kan genomföra detta under hela året.

Information användare

Föreningar och församlingar kan få information om att starta Repet. Lokalgruppledare har information om Wappen.