Rep som formar ett hjärta

Repet

Equmeniakyrkan erbjuder församlingar/föreningar ett medlemshanteringssystem som heter Repet. Det är gratis att använda systemet.

Logotyp - Repet Matrikel

Logga in i Matrikeln för att t.ex. registrera närvaro eller söka fram ett telefonnummer.

Logotyp - Repet

Logga in i Repet för att administrera din församling, se statistik eller skapa utskick.

Matrikel för församlingar och föreningar

Matrikeln fungerar på olika sätt för föreningar och församlingar.

Förening

Era ledare kan använda matrikeln för att sköta närvaron i mobilen. Läs mer på våra hjälptexter eller hör av er till oss för om ni har frågor.

Församling

Du som är medlem i en församling ansluten till Repet får en digital matrikel gratis. Allt du behöver göra är att gå till https://repet.eu/matrikel och skapa ett konto. I Repet-matrikeln hittar du adresser och telefonnummer till alla medlemmar och anställda i församlingen.
Förutsättningen för Repet-matrikeln är att församlingen använder församlingsboken i Repet.

Statistik

I början av varje år samlar vi in statistik från föreningar som församlingar i Sverige. Statistiken är ett underlag för ansökan om stadsbidrag och innebär att Equmeniakyrkan kan stödja ekonomiskt regionerna som lokala församlingar.

Redovisning av enkäten om repets funktionalitet

Här kan du läsa om resultatet av den enkät som vi sände ut under våren 2018. 419 användare har medverkat i enkäten.