Församlingsbok

Församlingen har ett uppdrag att döpa och lära, fördjupa Kristuslivet och därmed församlingsgemenskapen. I gemenskapen för församlingen får livets speglingar dels i gudstjänst, akter och händelser i medlemmens liv. Församlingsboken är den plats där man registrerar olika händelser i församlingslivet.

Församlingarna inom Equmeniakyrkan har ansvar att föra noggranna anteckningar om kyrkliga handlingar. Bland annat som underlag för hur många akter som förrättas i Equmeniakyrkans respektive i annan kyrkas ordning. Det ska också vara möjligt att i efterhand få t.ex. intyg om dop.

I församlingsföreståndarens uppgift, oavsett om vederbörande är pastor eller av församlingen vald till detta uppdrag, ingår ansvaret för församlingsboken samt att varje år redovisa till Equmeniakyrkan.

Med församlingsboken menas, förutom ”huvudboken” (förteckning över medlemmar), också de böcker som hör till de skilda akter församlingen erbjuder: välsignelse av barn, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Flera församlingar inom en pastorskrets/församlingskrets kan ha gemensamma böcker för akter. Uppgifterna ur dessa fördelas på församlingarna i den årliga redovisningen. Det går också att använda en inbunden skrivbok. Av säkerhetsskäl är det viktigt att anteckningar inte enbart finns i datasystem.

Råd och anvisningar sid. 8

Registrering i repet

I Repet kan du registrera olika händelser i församlingen och även arkivera informationen. Församlingar som använder Repet får en bra översikt över medlemsantal liksom församlingens olika händelser. Läs mer i Råd och anvisningar för församlingsföreståndare, pastorer och diakoner.

Medlemskap 

Människor ansluter sig eller avslutar medlemskapet i församlingen. När en person flyttar behöver vi skicka ett flyttningsintyg och om medlem avslutar medlemskapet behöver man lämna ett dopintyg. När man använder Repet skall man föra noteringen om flyttning eller att personer lämnar församlingen annars skall det ske i församlingens matrikel.

Akter

När en person döps, välsignas, konfirmeras, vigas och begravs i kyrkan är det en del av församlingens liv. Vi har behov av att registrera, konfirmera händelsen och arkivera så vi kan ta fram informationen senare. Alla akter blir även statistik som skall redovisas till Equmeniakyrkan en gång per år.

Råd och anvisningar nedan ger råd till församlingsföreståndaren, pastor som diakon.

Intyg

Intyg för dop med mera kan beställas hos Nya Musik.