Registrera förtroendevald eller anställd

Församlingar som inte har tillgång till Repet kan under verksamhetsåret använda detta formulär. Här kan man ändra från en tidigare anställd/förtroendevald till ny person som är anställd/förtroendevald.