Statistikinsamling

Nu är det dags att skicka in statistiken, som kommer ge oss en samlad bild över allt det fantastiska arbete som sker inom ramen för Equmeniakyrkan!
Det är intressant och spännande att se men också ett viktigt redskap för Equmeniakyrkan nationellt att kunna se hur vi ska kunna prioritera inför framtiden. Det är denna statistik som ligger till grund för det statliga organisationsbidraget. Bidraget för 2021 var 13 734 593 kronor.

Varmt tack för att du tar dig tid till detta viktiga arbete!

Lasse Svensson, Kyrkoledare

Statistikåret 2021

Vi vill ha era statistikuppgifter den 20 januari 2022.

Begränsad insamling av uppgifter 2021

Det har varit ett speciellt år och kyrkan kommer åter igen samla in en förenklad statistik. Detta kom till vår kännedom de senaste dagarna och vi ber om ursäkt för tidigare information.
Den statistik som i år skall samlas in är: medlemmar, gudstjänstdeltagare, konfirmation, vokalgrupper och akter.

Förändringar

Förändrade uppgifter medlemmar
Här anger du en siffra på personer som har flyttat in eller ut från församlingen oavsett om det är till eller från Equmeniakyrkan eller annat samfund.
Förändrade uppgifter gudstjänstdeltagare
Räkna antalet gudstjänstbesökare varje vecka på församlingens huvudgudstjänst och räkna ut ett genomsnitt över året. Om församlingen inte räknar varje vecka gör en uppskattning av genomsnittet. Fyll i om ni har uppskattat antalet eller räknat deltagarna i gudstjänsterna.
Förändrade uppgifter konfirmation/kristendomsskola
Det är tre uppgifter som skall föras in i konfirmation, deltagarna i konfirmationsgrupper både vår- och hösttermin (utan ledare), antal konfirmerade och antal ledare. Om man har ett samarbete med annan församling eller ekumenisk undervisning redovisar vi de personer som har anknytning till församling eller dess ungdomsarbete. Praktisk kan det även innebära att man kommer överens med den andra församlingen att Petter (kompis med Lars som är med i ungdomsarbetet) skall räknas hos oss.

Praktisk information

Repet
Ni som använder Repet skall använda statistikverktyget och först fylla i den samfundsspecifika statistiken för att sedan att komplettera uppgifterna i de statistiksektionerna. I Repet sker det automatiskt att uppgifter förs över från den samfundsspecifika statistiken till statistiksektionerna.
Obs! Man behöver kontrollera antal bidragsberättigade på varje sektion

Arbetet med statistiken kan påbörjas innan årsskiftet genom att göra kontroller av medlemskap, gruppers deltagarlistor och vilka akter som genomförts och eller behöver föras in i Repet. Du kan däremot inte helt redovisa statistiken, skicka in eller låsa den före 1 januari 2022.
Ni skall sedan signera statistiken när du är klar. Se även punkten ”inlämning av uppgifter” för mer information.

Blankett
De som använder blanketten får en förnyad blankett i år som kommer sändas ut till din församling.
Se punkten (längre ner i dokumentet) ”statistikblanketten” för mer information och blankett att ladda ner.

Equmenia
Ungdomsföreningens statistik skall insamlas som vanligt.

Inlämning av uppgifter

De församlingar som använder vårt eget registerprogram, Repet, behöver inte skicka in någon statistikblankett till Equmeniakyrkan. I stället signerar ni era uppgifter digitalt direkt i systemet och det är endast LokalAdminen som kan signera. Församlingen skriver ut statistiken, medlemslista och huvudboken för att arkivera dem.

Konfirmandarbete/kristendomsskola

Årets arbete med undervisning och konfirmandarbete är snart över. Viktigt arbete för församlingar och en viktigt händelse i livet. När vi skall lämna in statistiken så är konfirmationen en del av den. Om man använder Repet kan man registrera konfirmationen på varje person som blir konfirmerad och det blir även statistik med automatik. Om man gör en konfirmationsgrupp i föreningen kommer informationen att inte sparas.

Vi har skapat en instruktion hur man kan redovisa konfirmationen utifrån om man har eget arbete, samarbetar eller genomför undervisningen ekumeniskt. Instruktionen är ett stöd oavsett om man använder Repet eller ej.

Statistikblanketten

För er som inte använder Repet ser vi gärna att ni fyller i blanketten, inklusive underskrift, och skannar in den. Dokumentet mejlas sedan till er handläggare. Det går även bra att skicka in den underskrivna blanketten med posten.

Statistikblanketten ska undertecknas av församlingsföreståndare, ordförande eller firmatecknare.

Blanketten för 2021 kommer snart

Statistikblanketten skickas till

OBS! Om ni använder Repet behöver ni inte skicka in någon blankett.

Församlingar i region: Nord, Mitt och Svealand

E-post: margareta.lundmark@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan Region Nord, Nygatan 67, 931 30, Skellefteå
Handläggare: Margareta Lundmark Tel: 070-331 00 34

Församlingar i region: Syd, Öst och Stockholm

E-post: mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan, Eskelhem Rovide, 176, 622 70 Gotlands Tofta
Handläggare: Mikael Lindholm Tel: 08-580 031 61

Församlingar i region: Väst

E-post: maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan, statistik, Parkgatan 4, 411 38 Göteborg
Handläggare: Maria Lorentzon Tel: 031-3511810

Support

Vid frågor kontakta statistikhandläggarna på Equmeniakyrkan via e-post till info@repet.eu , per telefon under kontorstid 08-580 031 69 eller via direktnummer, se ovan. Vi har kvällsöppet tisdag och torsdagar vecka 2-3. Då når du oss på telefon och via mejl fram till kl. 20.

Kontaktpersoner

Joacim Anesund

Joacim Anesund

Registeransvarig Repet

08-580 031 64

joacim.anesund@equmeniakyrkan.se

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Support Repet, domänansvarig

08-580 031 61

mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se