Statistikinsamling

Vänner!

Det är återigen dags att sätta sig en stund och sammanställa den statistik som efterfrågas från Equmeniakyrkan. Ditt arbete med detta ligger bland annat till grund för det statliga organisationsbidraget (för år 2022 gav detta bidrag 7 323 628 kr). Statistiken hjälper oss med mycket annat också, det ger en samlad bild av allt det fantastiska arbete som sker inom Equmeniakyrkan och är ett viktigt verktyg för att följa/utvärdera utvecklingen för att än bättre kunna värdera satsningar inom kyrkan. 

Så TACK för att du tar dig tid för detta viktiga arbete!

Lasse Svensson, Kyrkoledare

Statistikåret 2022

Vi vill ha era statistikuppgifter den 20 januari 2023.
Statistiken kan inte lämnas in före 1 januari 2023

Ny statistikblankett

Kyrkokonferensen gav kansliet i uppdrag att skapa en statistikblankett som flera samfund kan använda. I samråd med Evangeliska frikyrkan, Equmeniakyrkan, Pingst och Alliansmissionen var en ny blankett klar under 2021. Du vi samlade in mindre antal statistikuppgifter under 2021 så användes inte alla delar av blanketten. Den blankett som finns på hemsidan innehåller även Equmeniakyrkan samfundsspecifika statistik.

Information om statistiken

Du som har tidigare genomfört statistiken har säkert ordning på hur du skall hantera detta. Men vi kan se att en hel del fel blir det i statistiken. Därför vill vi ge dig information om förändringarna i statistikblanketten och i Repet.

Användare av statistikblanketten

Du som använder blanketten behöver kontrollera statistiken och därför ger vi olika exempel som kan hjälpa dig. I dokumentet för användare av statistikblanketten så får du hjälp att förstå begreppen, betjänad, deltagare och unika personer. Läs vårt informationsblad om statistiken:

Information om statistiken i Repet

Alla uppgifter som förs in i Repet kommer att hjälpa dig i arbetet med statistiken. Om du har verksamhet som inte har förts in så behöver du göra egna kontroller så att det stämmer. I nedanstående dokument ”församlingens statistik Repetanvändare” så får du hjälp att förstå hur programmet överför uppgifter från Samfundsspecifik statistik till sammanräkningen av statistiken. Du får även förståelse för begreppen, betjänad, deltagare och unika personer. Läs vårt informationsblad:

Praktisk information

Repet
Ni som använder Repet skall använda statistikverktyget och först fylla i den samfundsspecifika statistiken för att sedan att komplettera uppgifterna i de statistiksektionerna. I Repet sker det automatiskt att uppgifter förs över från den samfundsspecifika statistiken till statistiksektionerna.
Obs! Man behöver kontrollera antal bidragsberättigade på varje sektion

Arbetet med statistiken kan påbörjas innan årsskiftet genom att göra kontroller av medlemskap, gruppers deltagarlistor och vilka akter som genomförts och eller behöver föras in i Repet. Du kan däremot inte helt redovisa statistiken, skicka in eller låsa den före 1 januari 2022.
Ni skall sedan signera statistiken när du är klar. Se även punkten ”inlämning av uppgifter” för mer information.

Blankett
De som använder blanketten får en förnyad blankett i år som kommer sändas ut till din församling.
Se punkten (längre ner i dokumentet) ”statistikblanketten” för mer information och blankett att ladda ner.

Equmenia
Ungdomsföreningens statistik skall insamlas som vanligt.

Inlämning av uppgifter

De församlingar som använder vårt eget registerprogram, Repet, behöver inte skicka in någon statistikblankett till Equmeniakyrkan. I stället signerar ni era uppgifter digitalt direkt i systemet och det är endast LokalAdminen som kan signera. Församlingen skriver ut statistiken, medlemslista och huvudboken för att arkivera dem.

Konfirmandarbete/kristendomsskola

Årets arbete med undervisning och konfirmandarbete är snart över. Viktigt arbete för församlingar och en viktigt händelse i livet. När vi skall lämna in statistiken så är konfirmationen en del av den. Om man använder Repet kan man registrera konfirmationen på varje person som blir konfirmerad och det blir även statistik med automatik. Om man gör en konfirmationsgrupp i föreningen kommer informationen att inte sparas.

Vi har skapat en instruktion hur man kan redovisa konfirmationen utifrån om man har eget arbete, samarbetar eller genomför undervisningen ekumeniskt. Instruktionen är ett stöd oavsett om man använder Repet eller ej.

Statistikblanketten

För er som inte använder Repet ser vi gärna att ni fyller i blanketten, inklusive underskrift, och skannar in den. Dokumentet mejlas sedan till er handläggare. Det går även bra att skicka in den underskrivna blanketten med posten.

Statistikblanketten ska undertecknas av församlingsföreståndare, ordförande eller firmatecknare.

Statistikblanketten skickas till

OBS! Om ni använder Repet behöver ni inte skicka in någon blankett.

Församlingar i region: Nord, Mitt och Svealand

E-post: margareta.lundmark@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan c/o Lundmark, Fältjägarvägen 47 A, 931 44, Skellefteå
Handläggare: Margareta Lundmark Tel: 070-28 25 620

Församlingar i region: Syd, Öst och Stockholm

E-post: mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan, Eskelhem Rovide, 176, 622 70 Gotlands Tofta
Handläggare: Mikael Lindholm Tel: 08-580 031 61

Församlingar i region: Väst

E-post: maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan, Parkgatan 4, 411 38 Göteborg
Handläggare: Maria Lorentzon Tel: 031-3511810

Support

Vid frågor kontakta statistikhandläggarna på Equmeniakyrkan via e-post till info@repet.eu , per telefon under kontorstid 08-580 031 69 eller via direktnummer, se ovan. Vi har kvällsöppet tisdag och torsdagar vecka 2-3. Då når du oss på telefon och via mejl fram till kl. 20.

Kontaktpersoner

Joacim Anesund

Joacim Anesund

Registeransvarig Repet

08-580 031 64

joacim.anesund@equmeniakyrkan.se

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Support Repet, domänansvarig

08-580 031 61

mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se