Statistikinsamling

Varmt tack för att du tar dig tid till detta viktiga arbete!

Nu är det dags att skicka in statistiken som kommer ge oss en samlad bild över allt det fantastiska arbete som sker inom ramen för Equmeniakyrkan!

Det är intressant och spännande att se. Men också ett viktigt redskap för Equmeniakyrkan nationellt att kunna se hur vi ska kunna prioritera inför framtiden. Det är denna statistik som ligger till grund för det statliga organisationsbidraget. Bidraget för 2021 var 13 734 593 kronor.

Lasse Svensson
Kyrkoledare

Statistikåret 2021

Vi vill ha era statistikuppgifter den 20 januari 2022.

Förändrad insamling av uppgifter2021

Förändrad statistik
Kyrkokonferensen 2020 beslutade att samordna statistiken för att underlätta för ekumeniska församlingar. Det innebär att det finns en del i statistiken som är annorlunda och en del som vi känner igen väl.

Samfundsspecifik statistik och sammanställning

En större förändring statistiken är att statistiken är uppdelad i samfundsspecifik statistik och en sammanställningen med olika statistiksektioner.

Den samfundspecifika statistiken behandlar specificerad statistik gällande mottagna och utgångna medlemmar, sång- och musikverksamhet/kreativa uttryck, akter och konfirmationsundervisning/kristendomsskola.

Sammanställningen av de olika statistiksektionerna:
A – Medlemmar i församlingen
B – Barn- och ungdomsverksamhet (Equmenia)
C – Grupper och mötesplatser
D – Sång-, musikverksamhet/kreaktiva uttryck
E – Övriga regelbundna deltagare i gudstjänstliv
F – Konfirmation
G – Totalt antal bidragsberättigade

Ni går igenom församlingens verksamhet, en del uppgifter får ni fylla i direkt i statistiksektionen, andra uppgifter får ni hämta från den samfundsspecifika statistiken och komplettera i statistiksektionen.

Ny information i statistiken

Sektion: Grupper och mötesplatser
Redovisning av grupper sker lite annorlunda och det nya rubrikerna. De nya områdena för grupper i verksamhet är:

  • Annan grupp eller mötesplats 
  • Samhällsinriktad verksamhet
  • Seniorsamling
  • Smågrupp
  • Studiegrupp
  • Temagrupp
    Vi tror att dessa områden beskriver bättre kyrkans verksamhet. Vi har byggt om i Repet så att dessa former av grupper finns med. Det finns förklaringar vilka grupper som kan redovisas vid varje rubrik i statistiksektionen.

Sektion: gudstjänstdeltagare
I statistiksektionen ”Övriga regelbundna deltagare i gudstjänstliv” så ska numera två olika uppgifter föras in.
Den första uppgiften är rubriken ”Övriga regelbundna deltagare i gudstjänstliv” där ni ska ange hur många gudstjänstdeltagare som har varit med regelbundet och inte redovisats i någon annan verksamhet. Personerna skall ha besökt gudstjänsten regelbundet, minst 10 ggr/år

Den andra uppgiften är att ni ska ange ett snitt på årets gudstjänstdeltagare/gudstjänst. Där kan ni ange om det är ett uppskattat antal eller räknat antal.

Praktisk information

Repet
Ni som använder Repet skall använda statistikverktyget och först fylla i den samfundsspecifika statistiken för att sedan att komplettera uppgifterna i de statistiksektionerna. I Repet sker det automatiskt att uppgifter förs över från den samfundsspecifika statistiken till statistiksektionerna.
Obs! Man behöver kontrollera antal bidragsberättigade på varje sektion

Arbetet med statistiken kan påbörjas innan årsskiftet genom att göra kontroller av medlemskap, gruppers deltagarlistor och vilka akter som genomförts och eller behöver föras in i Repet. Du kan däremot inte helt redovisa statistiken, skicka in eller låsa den före 1 januari 2022.
Ni skall sedan signera statistiken när du är klar. Se även punkten ”inlämning av uppgifter” för mer information.

Blankett
De som använder blanketten får en förnyad blankett i år som kommer sändas ut till din församling.
Se punkten (längre ner i dokumentet) ”statistikblanketten” för mer information och blankett att ladda ner.

Equmenia
Ungdomsföreningens statistik skall insamlas som vanligt.

Inlämning av uppgifter

De församlingar som använder vårt eget registerprogram, Repet, behöver inte skicka in någon statistikblankett till Equmeniakyrkan. I stället signerar ni era uppgifter digitalt direkt i systemet och det är endast LokalAdminen som kan signera. Församlingen skriver ut statistiken, medlemslista och huvudboken för att arkivera dem.

Konfirmandarbete/kristendomsskola

Årets arbete med undervisning och konfirmandarbete är snart över. Viktigt arbete för församlingar och en viktigt händelse i livet. När vi skall lämna in statistiken så är konfirmationen en del av den. Om man använder Repet kan man registrera konfirmationen på varje person som blir konfirmerad och det blir även statistik med automatik. Om man gör en konfirmationsgrupp i föreningen kommer informationen att inte sparas.

Vi har skapat en instruktion hur man kan redovisa konfirmationen utifrån om man har eget arbete, samarbetar eller genomför undervisningen ekumeniskt. Instruktionen är ett stöd oavsett om man använder Repet eller ej.

Statistikblanketten

För er som inte använder Repet ser vi gärna att ni fyller i blanketten, inklusive underskrift, och skannar in den. Dokumentet mejlas sedan till er handläggare. Det går även bra att skicka in den underskrivna blanketten med posten.

Statistikblanketten ska undertecknas av församlingsföreståndare, ordförande eller firmatecknare.

Blanketten för 2021 kommer snart

Statistikblanketten skickas till

OBS! Om ni använder Repet behöver ni inte skicka in någon blankett.

Församlingar i region: Nord, Mitt och Svealand

E-post: margareta.lundmark@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan Region Nord, Nygatan 67, 931 30, Skellefteå
Handläggare: Margareta Lundmark Tel: 070-331 00 34

Församlingar i region: Syd, Öst och Stockholm

E-post: mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan, Eskelhem Rovide, 176, 622 70 Gotlands Tofta
Handläggare: Mikael Lindholm Tel: 08-580 031 61

Församlingar i region: Väst

E-post: maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan, statistik, Parkgatan 4, 411 38 Göteborg
Handläggare: Maria Lorentzon Tel: 031-3511810

Support

Vid frågor kontakta statistikhandläggarna på Equmeniakyrkan via e-post till info@repet.eu , per telefon under kontorstid 08-580 031 69 eller via direktnummer, se ovan. Vi har kvällsöppet torsdagen den 7 januari och tisdag och torsdagar vecka 2-3. Då når du oss på telefon och via mejl fram till kl. 20.

Kontaktpersoner

Joacim Anesund

Joacim Anesund

Registeransvarig Repet

08-580 031 64

joacim.anesund@equmeniakyrkan.se

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Support Repet, domänansvarig

08-580 031 61

mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se