Statistikinsamling

Tack för ert viktiga arbete med att ta fram statistik för kyrkans gemensamma verksamhet!

Statistiken hjälper oss att se utvecklingslinjer och områden som vi behöver prioritera samt bildar underlag för att beräkna antal betjänade i kyrkan. Det totala antalet betjänade påverkar storleken på kyrkans verksamhetsbidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Kyrkan fick 7 694 592 kronor i bidrag från SST under 2020.

Statistikåret 2020

Vi vill ha era statistikuppgifter den 20 januari 2021.

Begränsad insamling av uppgifter 2020

Vi förstår att det som har påverkat hela vårt samhälle har också i högsta grad påverkat församlingarna. Många församlingar har fått ställa in verksamheter. Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), som Equmeniakyrkan söker bidrag från, har utifrån den uppkomna situationen bestämt att minska behovet av statistik till bidragsansökan detta år. Det innebär att Equmeniakyrkan beslutat att förenkla och ta in färre statistikuppgifter denna gång.

Den statistik som skall lämnas in för 2020 är:
Medlemssiffror
Åldersfördelning av medlemmar (Endast via blankett för de som inte använder Repet)
Akter (dop, välsignelse, vigsel, begravning och konfirmation)
Sångverksamhet

Praktisk information

Repet
Ni som använder Repet skall använda statistikverktyget och fylla i de områden som är uppräknade ovan.
Ni skall sedan signera statistiken.
Se punkten (nere på sidan) ”inlämning av uppgifter” för mer information om Repet

Blankett
De som använder blanketten får en förenklad blankett i år som kommer sändas ut till din församling.
Se punkten (längre ner i dokumentet) ”statistikblanketten” för mer information och blankett att ladda ner.

Equmenia
Ungdomsföreningens statistik skall insamlas som vanligt.

Inlämning av uppgifter

De församlingar som använder vårt eget registerprogram, Repet, behöver inte skicka in någon statistikblankett till Equmeniakyrkan. I stället signerar ni era uppgifter digitalt direkt i systemet och det är endast LokalAdminen som kan signera. Församlingen skriver ut statistiken, medlemslista och huvudboken för att arkivera dem.

Konfirmandarbete/kristendomsskola

Årets arbete med undervisning och konfirmandarbete är snart över. Viktigt arbete för församlingar och en viktigt händelse i livet. När vi skall lämna in statistiken så är konfirmationen en del av den. Om man använder Repet kan man registrera konfirmationen på varje person som blir konfirmerad och det blir även statistik med automatik.

Vi har skapat en instruktion hur man kan redovisa konfirmationen utifrån om man har eget arbete, samarbetar eller genomför undervisningen ekumeniskt. Instruktionen är ett stöd oavsett om man använder Repet eller ej.

Statistikblanketten

För er som inte använder Repet ser vi gärna att ni fyller i blanketten, inklusive underskrift, och skannar in den. Dokumentet mejlas sedan till er handläggare. Det går även bra att skicka in den underskrivna blanketten med posten.

Statistikblanketten ska undertecknas av församlingsföreståndare, ordförande eller firmatecknare.

Statistikblanketten skickas till

OBS! Om ni använder Repet behöver ni inte skicka in någon blankett.

Församlingar i region: Nord, Mitt och Svealand

E-post: margareta.lundmark@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan Region Nord, Nygatan 67, 931 30, Skellefteå
Handläggare: Margareta Lundmark Tel: 070-331 00 34

Församlingar i region: Syd, Öst och Stockholm

E-post: mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan, Eskelhem Rovide, 176, 622 70 Gotlands Tofta
Handläggare: Mikael Lindholm Tel: 08-580 031 61

Församlingar i region: Väst

E-post: maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se
Equmeniakyrkan, statistik, Parkgatan 4, 411 38 Göteborg
Handläggare: Maria Lorentzon Tel: 031-3511810

Support

Vid frågor kontakta statistikhandläggarna på Equmeniakyrkan via e-post till info@repet.eu , per telefon under kontorstid 08-580 031 69 eller via direktnummer, se ovan. Vi har kvällsöppet torsdagen den 7 januari och tisdag och torsdagar vecka 2-3. Då når du oss på telefon och via mejl fram till kl. 20.

Kontaktpersoner

Joacim Anesund

Joacim Anesund

Registeransvarig Repet

08-580 031 64

joacim.anesund@equmeniakyrkan.se

Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Support Repet, domänansvarig

08-580 031 61

mikael.lindholm@equmeniakyrkan.se