Support för Repet

Alla användare i Repet har möjlighet till support inne i Repet.

Längst ner på varje sida i repet finns texten ”Support © Equmeniakyrkan…”. Om du klickar på ordet support kommer du till supporten i Repet. Där finns det olika mappar med blanketter, lathundar och webbutbildning. Webbutbildningen är olika filmer som beskriver ett moment och hur detta utförs, filmerna är 3-5 minuter långa.

Födelsedagslista

Vi genomförde en ombyggnad av Repet för ett år sedan. Du som LokalAdmin kan inte ta ut någon aktuell födelsedagslistan. Därför behöver du lösa detta tillfälligt på ett annat sätt. Se lathunden.

Support via e-post och telefon

Repet support via e-post och telefon hjälper dig som är LokalAdmin, Lokal-församlingsföreståndare i församlingen och i föreningen är det E-LokalAdminen. Övriga användare som använder Repet lokalt skall vända sig till sin LokalAdmin som har utbildnings- och supportansvar.

Om du behöver support ber vi dig att i första hand använda vårt e-postadress info@repet.eu. Behöver du direkt kontakt med vår support under kontorstid (9-16) så kan du ringa 08-580 031 69.
Vi hoppas att du skall få  support på ett gott och bra sätt.

När vi försöker hjälpa dig kan det innebära att vi även använder oss av ett fjärrstyrningsprogrammet TeamViewer. Detta program innebär att vi kan se din dator och hjälpa dig att få bättre och tydligare support.