Uppdatera församlingens uppgifter

Dokumentera förändringen noga både i årsmötesprotokoll och i verksamhetsberättelsen. Tids nog kommer din församling vilja hitta exakta uppgifter om när namnbytet skedde.
Ändrade stadgarna skickas till Olle Alkholm och meddela även namnändring till Repet (Equmeniakyrkans register).
Innan meddelandet skickas till Repet skall Skatteverket ha ändrat församlingsnamnet. Sänd in uppgiften att skatteverket har ändrat till det nya namnet, ange även det tidigare namnet (som har ändrats) och vilket datum som församlingen beslutade om ändringen.

Repets kontaktadress: info@repet.eu

Uppmärksamma gärna namnbytet i media, så att det nya namnet får så stor genomslagskraft som möjligt.
Meddela förändringen till alla organisationer och företag ni har kontakter med, som exempelvis kommunen, samfälligheter, renhållnings- och elbolag, försäkringsbolag, m fl.

Gäller det enbart namnändring? Sänd en skrivelse till Lantmäteriets inskrivningskontor med uppgift om namnändring. Inkludera tidigare namn, nuvarande namn, vilka fastigheter församlingen äger och datum för namnändring. På www.lantmateriet.se finns kontaktuppgifter.

Ett tips är även att ”googla” på nätet och ändra församlingsnamnet på alla adress- och söktjänster, Googlemaps med flera webbplatser.

Sammanslagning eller upplösning

Gäller det en sammanslagning av församlingar eller församling som upphör där fastigheten överlåts till annan församling, är viktigt att ta kontakt med Lantmäteriets inskrivningskontor. Om organisationsnummer har ändrats kan man behöva göra en mer formell ansökan om ändring av fastighetens lagfart. Vid överlåtelse av fastighet ska ansökan om ny lagfart göras.

Förtroendevalda och anställda i församlingen

Människor som innehar förtroendeposter och anställda i en församlingen avslutar sitt engagemang och någon annan träder in i en anställning eller ett förtroendeuppdrag. Församlingar som inte använder Repet kan ge oss information om förändringar under året genom att anmäla här. Det är viktigt då vi sänder post direkt till olika förtroendevalda inom församlingen och vi behöver både post- som e-postadress uppdaterade. Personen som anmäler en ny förtroendevald kan inte personen anmäla sig själv. Exempel: Om församlingen har fått en ny ordförande så kan inte den nya ordförande anmäla sig själv utan det bör vara den gamla ordföranden eller exempelvis kassören som registrerar detta hos oss.