Publicerat 

Församlingsuppgifter

Adressändring
Det viktigt för vår kyrka att ha aktuella adresser. Vi försöker att följa det teknikskifte som är på gång genom att allt mer skicka information via epost men ibland kommer det även via posten. Repet är en viktig tillgång i vårt arbete och här finns den information som vi använder. Repet är ett registerprogram som Equmeniakyrkan använder.

Församlingens officiella adresser

Vi önskar att församlingens adresser skall vara uppdaterade. Vi önskar att få belägenhetsadressen då via vår hemsida vill vi visa på en karta var församlings lokaler finns. Om församlingen har en epostadress önskar vi få den uppdaterad.

Uppdatera församlingens adresser  (Församlingen inte använder Repet.)

Förtroendevalda och anställda

Adresser ändras och människor kommer till på förtroendeposter och anställda i våra församlingar. Vi vill sända post direkt till olika förtroendevalda inom församlingen och vi behöver både post- som epostadress uppdaterade. Personen som anmäler en ny förtroendevald kan inte personen anmäla sig själv. Exempel: Om församlingen har fått en ny ordförande så kan inte den nya ordförande anmäla sig själv utan det bör vara den gamla ordföranden eller exempelvis kassören som registrerar detta hos oss.

Uppdaterar personuppgifter (Församlingen inte använder Repet.)