Församlingsutveckling i Spanien

Hur går det med församlingsutvecklingen i Altea och Benidorm i Spanien? Raúl Sancho och Janet Manzo i vår samarbetskyrka FIEIDE har nu arbetat i drygt ett år med stöd från oss.

Under 2000-talet har över hälften av alla församlingarna inom vår systerkyrka FIEIDE i Spanien vuxit. De som inte gjort det vill man på något sätt hjälpa vidare. Systersamfundet har både ett antal missionspunkter på platser där verksamhet så småningom kan bli en ny församling, och satsar även på vitalisering av församlingar som annars kan komma att dö ut.

Raúl Sancho och Janet Manzo har nu arbetat över ett år med återplanteringen av Iglesia Evangélica (Evangeliska Kyrkan) i Altea. Sedan sommaren 2017 är de även ansvariga för Iglesia Evangélica i Benidorm. Det första arbetet finns i en mindre stad på 25.000 invånare som tidigare var fiskeläge, och det andra i en stor turiststad med en fast befolkning på ca 80.000 men upp till 500.000 besökare varje år. Utmaningen att bygga församling i två väldigt olika miljöer är stor.

Återplanteringen av församlingen i Altea har tagit ytterligare steg under det senaste året. En vitalisering har lett till flera dop och något av det mest glädjande är att en liten ungdomsgrupp vuxit fram. Några av dessa är också dopkandidater. Församlingens kontaktnät växer runt om i samhället och en Alphakurs fick se flera av dem ta steg närmare både tron och församlingen.

För arbetet i Benidorm handlar det mycket om att samla medlemmarna, forma en djupare gemenskap och möta utmaningen med många besökare som inte stannar men genom församlingen får möta Jesus under sitt besök i turiststaden.

Kyrkorna i Altea och Benidorm har ett par vänförsamlingar i Sverige och utbytet har kommit igång och redan genererat ömsesidiga besök. En grupp från Kortedalakyrkan, Göteborg och en från Nimbuskyrkan, Öckerö har gästat Altea och Benidorm och i somras var sju ungdomar från Spanien på tonårsläger i Sverige.

Europa har definitivt hamnat på missionskartan bland Equmeniakyrkans församlingar och Spanien har fått ett nytt ansikte som sträcker sig bortom den turistfasad som är de flesta svenskars bild av detta land. Vår egen kontinent är en av de största missionsutmaningarna idag. Nu finns möjligheten att stödja missionssamarbete i ett av länderna inom detta område. Guds mission är gemensam mission och inte minst inför det aktuella politiska läget i Spanien har den kristna församlingen en viktig roll att manifestera enhet och gemenskap som går bortom både regional och nationell nivå. Då kan tynande församlinsplantor blomstra på nytt och missionssamarbetet leda till ömsesidig utveckling både här och där!

Krister Gunnarsson, missionsarbetare i Spanien

Ladda ned berättelsen som pdf

Fler berättelser