Församlingsutveckling i Thailand

Församlingarna ökar bland karenerna i norra Thailand. Evangelister skickas ut och församlingar bildas. För att dessa ska växa och bli hållbara behövs ledarträning och hjälp till organisation.

Under ett antal år har vår samarbetskyrka bland karenfolket i Thailand arbetat fram ett sätt att inte bara tala om församlingsplantering, utan också ett metodiskt arbete för att förverkliga detta.

Första steget var att se till att visionen blev den lokala församlingens egen vision. Församlingen skickar sedan ut evangelister till nya platser. När en grupp personer blivit kristna görs en plan för hur de ska växa till en självständig församling.

Planen innehåller bl a ett tidsbegränsat stöd till utposten samt en plan för utfasning av stödet när församlingen visar att de klarar att fungera som egen organisation, ekonomiskt och organisatoriskt. En annan viktig del har varit ett program för ledarträning.

Nya människor har kommit till tro, en gemenskap av troende har skapats som sedan har växt till självständiga, självfinansierade och utsändande församlingar. Detta har inte hänt av sig själv. Det har krävts målmedvetenhet hos ledarna, en överlåtelse till bön, fasta och hårt arbete.

Equmeniakyrkan stödjer detta arbete både med ekonomiska medel och missionärer.

Var med och stöd ett inspirerande och multiplicerande församlingsgrundande arbete bland karener i Thailand.

Kapellet i Klongpää.

Ladda ned berättelsen som pdf

Fler berättelser