Första bibelkommentar i Centralasien

Evenemang

Centralasiens första bibelkommentar ur ett modernt evangeliskt perspektiv har släppts!

Vi har glädjen att berätta att den första centralasiatiska bibelkommentaren nu har släppts!

Boken är godkänd av myndigheterna i alla fem centralasiatiska länderna i regionen och har fått den så viktiga giltighetsstämpel för religiös litteratur.

Det är ett samlat verk där fler än 100 författare som representerar den evangeliska traditionen i Östeuropa och Centralasien har bidragit. Texterna är även skrivna ur ett hermeneutiskt perspektiv där man tagit stor hänsyn till den bakgrund och det sammanhang som den tolkade bibeltexten riktar sig till.

Boken är anpassad för att användas både i församlingar och för den enskilde.

Författarna har arbetat utifrån en gemensam önskan om att stödja pastorer, predikanter och lokala församlingar i Centralasien i att förstå och tillämpa den bibliska texten i en modern kontext och utifrån ett modernt evangeliskt perspektiv.

Bland huvudmålen med projektet fanns inte bara en anpassning av en kulturell bibelkommentar för troende i Centralasien utan även att kunna skapa en hermeneutisk gemenskap där man tillsammans kan förstå skriften, lyssna på varandra och respektera varandras olika meningar.

När Equmeniakyrkans representant senast var på resa i regionen fick vi ett exemplar av boken som gåva till vår kyrka. Denna bok finns nu på vårt kontor i Alvik. Du är välkommen att komma förbi om du har en bibeltext där du vill jämföra hur vi och våra syskon tänker utifrån våra olika kontexter. Dock skall du vara beredd på att det kan bli en utmaning att förstå texten då hela boken är på ryska med kyrilliska bokstäver!