Första hjälpen har nått Moldavien och Ukraina

I förra veckan öppnade vi upp katastroffonden och nu har första hjälpen redan nått fram till de ukrainska flyktingarna i Moldavien. Vi följer bestört konsekvenserna av kriget i Ukraina och är i ständig kontakt med våra samarbetskyrkor och partners i bland annat Beginning of life i Moldavien. Här nedan delar vi ett brev från Serghei Mihailov, direktor för Beginning of life, Moldavien som vi fick imorse. Lite längre ner finns en svensk översättning.

Det kommer behövas ännu mer pengar och fler insatser inom kort. Tillsammans med kristna över hela jorden får vi också fortsätta att be för Ukraina, Ryssland och grannländerna.

Stöd hjälpinsatserna genom vår katastroffond.
Bankgiro 900-3286
Swish 900 32 86
Märk gåvan ”Ukraina”


2022-03-02
Thank you so much for staying in prayer together with us in this period, which is very hard for everybody.
As Beginning of Life (BoL) and Light of the World church (Baptist) church we are helping the refugees with housing, transport, and some other basic services. There are over 75 000 Ukrainians who entered Moldova, and now there are about 38 000 who are still in the country. But the flow of people is enormous. I can say that we are so proud of our Moldovans, as they so passionately help to Ukrainians. The government is also doing the best they can.
As BoL we are thinking about strategic help, which will be needed at the end of this week-beginning of next week.
Alongside with basic services as housing, transport and food, we provide:

  • work with children under the age of 7. they don’t understand what happened, but they have a lot of fears and it is needed to be addressed;
  • work with children of school age and teens: psychological support, free time, yard games, etc.
  • psychological support for adults.
    Today I had an amazing meeting with the Chief Executive of the Department of Social Protection, who is working on the refugee crisis. She was so open and cooperative. So, we signed an agreement for long term. As a result, we have visited two major placement centers. Discussed the situation there also with directions of those centers. The need there is much bigger than we thought. Thousands of Ukrainians passing through these centers, authorities already are overwhelmed and die out of the amount of people. So, we had agreed to have joint partnership with the municipality as well with other missions and churches. So now most of the families have someone in their homes Tomorrow we start special services for refugee children and their moms, for teens as well in BOL. and we prepared three mobile teams to serve in municipality centers as well.

Along with that, as we see more and more refugees, we realize how Moldovans are more and more tired: emotionally and physically.
Many of the helpers are local churches. We partner with some churches on the North, on the South and on the Western border. Altogether we have around 30 churches with whom we are in constant contact in the network.
It is also showing again its efficiency the real coalition of NGOs who are cooperating together have shared the information and are now offering to each other volunteers, assistance and all things that can be shared. Praise God for this unusual unity.
Most of these ministries provide following services: Assistance with housing; Hot meals; Assistance with documents (where needed); Assistance with transporting people in Moldova from the borders and to the borders. Now the time for strategies is coming.
Most probable there is coming second wave which will be much bigger and more traumatized than the first one.
Continue to pray for all of us…
God is our strength and Rock that we can held on during the storm.

Respectfully Serghei Mihailov
We are there, where the differences are needed…


Tack för att du stannar i bön tillsammans med oss under den här perioden, som är väldigt svår för oss alla. Vi, Beginning of Life (BoL) och Light of the World church (Baptistförsamling i Moldavien), hjälper nu flyktingarna med boende, transporter och med en del andra basala saker. Än så länge har över 75 000 ukrainare som rest in i Moldavien, och för närvarande är det cirka 38 000 som fortfarande är kvar i landet. Flödet av människor är enormt. Jag kan säga att vi är så stolta över våra moldovier eftersom de så passionerat hjälper flyktingarna från Ukraina. Regeringen i Moldavien gör också så gott de kan.

Som BoL funderar vi på strategisk hjälp, som kommer att behövas i slutet av denna vecka-början av nästa vecka. Vid sidan av boende, transport och mat prioriterar vi:

  • Arbete med barn under 7 år. De förstår inte vad som händer och de har många rädslor och det måste bearbetas
  • Arbete med barn i skolåldern och tonåringar: psykologiskt stöd, fritidsaktiviteter, utomhuslek med mera.
  • Psykologiskt stöd för vuxna.

Idag hade jag ett fantastiskt möte med chefen för socialdepartementet, som arbetar med flyktingkrisen. Hon var samarbetsvillig och vi skrev på ett långsiktigt avtal. Som ett resultat av detta har vi besökt två stora förläggningar. Vi diskuterade situationen också utifrån dessa förläggningar. Behovet där är mycket större än vi trodde. Tusentals ukrainare passerar genom dessa förläggningar och myndigheterna är redan överväldigade och utslitna av mängden människor. Vi har kommit överens om att ha ett gemensamt samarbete med kommunen och också med andra missionsorganisationer och kyrkor. Så nu har de flesta familjer någon flykting i sina hem. Imorgon startar vi särskilda aktiviteter för flyktingbarn och deras mammor men även för tonåringar i BoL. Vi har förberett tre mobila team för att tjänstgöra även i de kommunala förläggningarna.

Tillsammans med det, när vi ser fler och fler flyktingar, inser vi hur moldovierna blir mer och mer trötta; känslomässigt och fysiskt. Många av medhjälparna är lokala församlingar. Vi samarbetar med några församlingar i norr, i söder och på västra gränsen. Sammanlagt har vi ett 30-tal församlingar som vi ständig är i kontakt med i nätverket. Det visar också återigen dess effektivitet att den verkliga koalitionen av icke-statliga organisationer som samarbetar tillsammans med informationsutbyte och nu erbjuder varandra volontärer, hjälp och allt som kan delas.

Prisa Gud för denna ovanliga enhet. De flesta av dessa organisationer tillhandahåller följande tjänster: Assistans med boende; Varma måltider; Hjälp med dokument (där det behövs); Assistans med att transportera människor i Moldavien från gränserna och till gränserna. Nu är det dags för strategier. Mest troligt kommer den andra vågen som kommer att vara mycket större och mer traumatiserad än den första.
Fortsätt att be för oss alla…
Gud är vår styrka och klippa som vi kan hålla fast vid under stormen

Hälsningar Serghei Mihailov
Vi är där, där skillnaden är nödvändig…