Första hjälpen och krisberedskap – Kyrkokonferensen 2020

På Kyrkokonferensen i Malmö 2020 finns beredskap för kris och ett sjukvårdsteam.

Ett sjukvårdsteam tjänstgör under konferensen. Journummer: 076-298 63 50

Sjukvårdsteamet har tillgång till förbandslåda samt kunskaper i hjärt- och lungräddning.

Larma 112 vid fara för någons liv.

Rutin vid hot och våld:

Sätt dig och andra i säkerhet.

Larma 112

Hantera situationen efter förmåga och situation.

Ta hand om inblandade och dig själv.