Förståelse för den andres situation

”Varför har ni tagit hit en västerländsk kvinna?!!? Vad skulle hon kunna lära oss…??!!”

Mannen som yttrade orden är muslimsk imam och sheikh, och har kommit för att vara med på en kurs i mänskliga rättigheter med deltagare både från muslimsk och kristen bakgrund i Kairo.

Och han har ju rätt – lärandet ligger inte i att vi pådyvlar västerländska värderingar – men i att deltagarna själva finner verktyg att hantera kränkningar mot mänskliga rättigheter för ett mer inkluderande, och mer jämställt samhälle.

Under flera år har Equmeniakyrkan och vår systerkyrka i Egypten, Nilens Synod, arbetat med kursverksamhet för interreligiösa ledare som präster, pastorer och imamer. För att få med kvinnor bjuder de även med journalister och lärare.

Det unik med kursen är att deltagarna får arbeta med sina egna erfarenheter och utifrån sin egen kontext. Det skapar en förståelse för ”den andres situation”, oavsett om det handlar om att vara man eller kvinna, kristen eller muslim. Kyrkans rum som öppnas blir en trygg plats att få samtala och lära känna människor som man tidigare inte skulle ha integrerat med överhuvudtaget.

Det skapar band av fred och vänskap som sträcker sig bortom kursens avslutning.  

Vad tyckte imamen efter kursens slut? Jo, det slutade med att vi allesammans blev hembjudna till hans hus på läsk och färska vattenmeloner. ”Tack, tack för att jag fick vara med!!”

Gud, vi ber och tackar för Equmeniakyrkans samarbete med kyrkan i Egypten. Om tre veckor startar ännu en utbildning i mänskliga rättigheter för muslimska och kristna ledare. Vi ber för dem som utbildar, vi ber för deltagarna. Kom med Din Ande och led oss alla.

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern och Rådgivare Mänskliga rättigheter