Fortbildning Det Heliga landet

Bilda inbjuder pastorer och församlingsanställda till fortbildning kring synen på det heliga landet. Fortbildningen innefattar tre kursdagar samt en studieresa till Mellanöstern i april 2016. För att följa med på studieresan ska du också vara med på kursdagarna. Läs mer här.