Fortsätt be för Ukraina

Idag är det ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Under året har vi fått många och hemska rapporter från våra vänner i kriget. För ett år sedan formulerade Jenny Dobers, vår regionala kyrkoledare i Stockholm den här bönen som vi fortsätter att be.

Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många sår och
trauman från krig
Men nu är i ännu ett

Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som
måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält;
För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande
Och för deras anhöriga.

Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar
krig
Och om uthållighet och mod för dem som sliter för att
hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen.
För jorden som rivs upp, träden som fälls,
vattendragen som smutsas ner.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi behöver visa medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.

Herre förbarma dig.
Amen.