Fortsätt be för Moravakyrkan i Nicaragua

”Gud och att vi vet att människor i Sverige ber för oss – det är det som ger oss kraft och mod att fortsätta.”
Så har flera ur ledningen för Moravakyrkan i Nicaragua men också lokala pastorer och församlingsledare sagt under förra årets två sista veckor.

Söndag en den 22 december blev en sorgens dag i Bilwi, Nicaragua. Den utbrytargrupp som under 2019 försökt att ta över ledarskapet i vår samarbetskyrka Moravakyrkan i Nicaragua intog med våld och dödshot samfundets teologiska seminarium, samfundets skola JAC och församlingsplanteringen Olivbergets kyrka. Utbrytargruppen har med våld och hot övertagit flera församlingar i Nicaragua tidigare under året.

En delegation från Equmeniakyrkan var på plats under Moravakyrkans nationella kyrkokonferens, kallad ”synoden” i november 2019. Under besöket predikade Gerard Willemsen, vår internationella chef, i Olivbergets kyrka. Församlingen har tidigare utsatts för flera våldsamma övertagningsförsök och några dagar innan jul lyckades övertagningsförsöket och församlingen blev av med sin kyrkobyggnad. Församlingens första reaktion var att vilja bränna ner byggnaden så att den inte kunde användas av utbrytargruppen men redan dagen efter tog det en annan vändning.

Församlingen fick tag på en ledig tomt där de skulle kunna bygga upp något enkelt för att fortsätta samlas till gudstjänst, såsom träpålar och presenning som tak. Arbetet påbörjades och det höga gräset brändes ner och kvarvarande vegetation höggs bort med machetes. Man beslutade dock fort att satsa mer och påbörjade bygget av en konstruktion som ska kunna bli en bestående kyrkobyggnad framöver.

Traditionsenligt möts man i Moravakyrkan till en ljusgudstjänst på julaftonskvällen. Olivbergets församling, som precis förlorat sin kyrka, firade denna ljusgudstjänst och fortsatte därefter arbetet med sin nya kyrkobyggnad. Resurserna är mycket begränsade men viljan och tilltron är stark.

Den senaste tiden har också nya församlingar börjat samlats i hemmen i Bilwi. Det är främst människor som idag inte känner sig välkomna i de församlingar som har övertagits av utbrytargruppen men det tillkommer också nya medlemmar i hemgrupperna.

De viktiga insatser som Moravakyrkan gör tillsammans med oss i Equmeniakyrkan är för tillfället pausade i Nicaragua. Från Equmeniakyrkan har vi regelbunden kontakt och visar tydligt att vi går med dem. Tillsammans får vi be för våra systrar och bröder i Nicaragua, vi får be om försoning och om Guds ledning i krisen.

Under januari månad pågår vår internationella insamling och även om våra insatser just nu är pausade i landet vet vi att resurser, ekonomiska och personella, kommer att krävas för att vi ska kunna bidra till försoningen och dess efterarbete. Våra insamlade medel för internationell mission går till projekt under våra fem verksamhetsmål för internationell mission men också till mer övergripande arbete samarbetskyrkorna emellan.

Vill du vara med och bidra?
Swisha till 900 32 86 märk ”internationellt”

Nu är det viktigaste att vi på olika sätt visar Moravakyrkan i Nicaragua att vi går med dem även mitt i en kris. Att vi är i regelbunden kontakt med varandra.

Att vi lyssnar, frågar och ber. Vår gemensamma internationella mission är viktig och bidrar till förändring. Både där och här, ända till jordens yttersta gräns.