Förvandling på gång i Ecuador

En kamp pågår. I svallvågorna efter covidpandemin. I det nya landskapet med osäkerhet och otrygghet som ökar dramatiskt. I detta söker Förbundskyrkan i Ecuador vägar framåt. För att nå fler. För att förvandla.

Här får du möta två olika satsningar där vi, Equmeniakyrkan finns med på olika sätt.

I slutet av april var det stor fest i församlingen El Maná i Pedernales på Ecuadors kust. Fem församlingsmedlemmar fick ta emot diplom för fullgjorda studier på Förbundskyrkans Teologiska Seminarium.

Ricardo Ibarra, Lihana Ibarra, Delcito Mejilla, Servanda Bermudis och Edgar Jama har studerat i drygt två och ett halvt år. Två timmar i veckan har de tagit emot undervisning digitalt som letts av pastor Smith Franco, ansvarig i distriktet för den teologiska ledarutbildningen via Seminariet.

Lauro Mero som är pastor i församlingen berättar: ”Det är viktigt att uppmuntra och satsa på ledare. Vi kan dela på ansvaret genom att de också kan predika och leda olika grupper. Jag är glad att vi har ytterligare en gruppledare bestående av fem kvinnor som också studerar på Seminariet. De har kommit halvvägs i sina studier.”. Med glädje i rösten berättar Lauro att församlingen växer, att den har aktiva ledare och medlemmar och att den nu är en stabil..

Lauros röst ändrar ton när han börjar berätta om hur läget är i staden Pedernales. Våldet ökar. Minst 1 person mördas varje dag. På kvällen är staden öde. Företagare hotas till att betala för beskydd. Detta sammantaget gör att företag och affärer har stängt ned helt, vilket i sin tur leder till ökad arbetslöshet. Pessimismen ökar i staden.

”Vi har tidigarelagt våra kvällsaktiviteter. Efter kl 19.30 finns det inte en enda taxi på Pedernales gator.”, säger Lauro. Mitt i allt detta vägrar församlingen att ge upp. De fortsätter att samlas trots rädslan.

På andra sidan landet finns i djungelområdet floden Aguarico.

När en medlem i Förbundskyrkans församling i Cabeno arbetade med ett oljeföretag utmed floden bodde han hos en familj i byn Teikua. Han berättade för dem om Jesus. Detta hände i november 2021. Efter ett tag beslutade församlingen i Cabeno att tillsammans göra en evangelisationssatsning i Teikua för att nå fler i byn. Eftersom det är dyrt att transportera sig från Cabeno till Teikua ställde församlingen i Cabeno frågan till församlingsgruppen i Tarapoa om de skulle kunna göra den här satsningen tillsammans mellan Cabeno och Tarapoa. 26 augusti 2022 för första gången församlingsmedlemmar från Tarapoa till Teikua.

Marcia Baquero som är pastor i Tarapoa berättar: ”Gruppen i Tarapoa hade inlett ett visst samarbete med olika urfolk i självständiga församlingar som också bor utmed floden Aguarico. När vi kom till Teikua mötte vi ett annat urfolk – Shuar. Där fanns det ingen församling, utan det som nu finns i Teikua är en församlingsplantering inom Förbundskyrkan. Redan nu är det 40 – 50 personer som samlas till gudstjänst i huset som tillhör den första familjen som tog emot Jesus.”Församlingen i Cabeno och gruppen i Tarapoa ersätter för transporten till och från Teikua. Teamen som åker dit tar var och en med sig mat som de själva behöver och också för att dela med sig till syskonen i Teikua. De bor hos ”den första familjen”.

I Teikua är behoven stora. De lever på det som de fångar i floden och det som de lyckas skörda på åkrarna.
Barn och ungdomar har förlorat sitt modersmål. De talar inte längre shuar. Med engagemang i rösten säger Marcia: ”Vi skulle vilja bidra till att rädda shuarkulturen – språket, maten, hantverket. Barn och ungdomar kommer ihåg att mormor gjorde lerkrukor, men vet inte själva hur man gör det. Vi skulle också vilja ge evangelium för hela människan – integral mission.”.

Nyligen var det kampanj för kommunvalen. Då brukar politikerna bjuda frikostigt på alkohol ute i byarna utmed floden. Det dricks rejält och blir stökigt. När de kom till den delen av Teikua där församlingsplanteringen finns sade människorna ”Nej. Vi vill inte ha någon alkohol. Vi dricker inte längre.”. Marcia säger: ”Det är en välsignelse att se en sådan förvandling och att andra också märker av den.”.

Syskonen i Teikua vill nu bygga en kyrka och de är i samtal med byledarna om en bit mark för att kunna bygga. 3 juni är planen att de först tre personerna från Teikua ska döpas när en del av Förbundskyrkans distrikt i Amazonas möts i Sinangüe.

Marcia avslutar vårt samtal med att säga: ” Jag reser till Teikua tillsammans med några syskon från församlingen i Tarapoa. Vi tjänar och ser vad vi kan göra. Det är utmanande och samtidigt är det en inspiration. Längre ned utmed floden finns flera möjligheter. Vi har fått inbjudan att komma till några byar. För detta kräver dock ekonomiska resurser. Be för oss, att Gud ska ge oss kreativitet, kärlek och passion för människorna.”.

Den här veckan ber vi:

Gud, vi ber för Ecuador som kämpar med följderna av covidpandemin. Vi tackar dig för de ledare och pastorer som ihärdigt söker vägarna framåt. Vi ber för nya initiativ som växer fram i församlingarna. Vi ber särskilt för församlingsplanteringarna runtom i landet och dess ledare.

/ Ulrika Morazan, Latinamerikasamordnare