Publicerat 

Frågor och svar om testamente

Varför ska jag skriva ett testamente?

Ett testamente skrivs när man själv vill bestämma var tillgångarna ska hamna. Skrivs inget testamente fördelas tillgångarna till de närmaste i släkten enligt den arvsordning som är stadgad enlig lag. Finns inte några arvingar tillfaller kvarlåtenskapen den Allmänna Arvsfonden, det vill säga svenska staten.

Kan jag testamentera bort alla mina tillgångar?

Nej, det finns ett undantag. Har du egna barn (bröstarvingar) så har de alltid rätt att dela på hälften av dina tillgångar (s k laglott) om de begär det. Den rätten förs vidare till dina barnbarn om ditt barn är avlidet.

Blir den/de som jag testamenterar till beskattade?

Arvsskatten avskaffades 1 januari 2005. Däremot finns skatten på reavinster kvar vilket gör att fastigheter, värdepapper och liknande som genererar en kapitalvinst beskattas vid försäljning. Equmeniakyrkan och andra skattebefriade organisationer behöver dock inte betala sådan skatt.

Var ska jag förvara mitt testamente?

Ett testamente bör förvaras på en säker plats, t ex i ett bankfack. Det är viktigt att du talar om för testamentstagarna att ett testamente är upprättat och var de kan finna det. Om du vill kan Equmeniakyrkan förvara testamentet (eller en kopia av det) åt dig.

Kan jag ändra i mitt testamente?

Ändringar görs genom att ett helt nytt testamente skrivs. Det är alltid det senast daterade testamentet som gäller. Lämpligen makuleras det gamla testamentet.

Vad händer med testamenterade gåvor?

Equmeniakyrkan efterlever den vilja som finns uttryckt i testamentet. Vill du stödja en speciell verksamhetsgren kan du skriva Nationell arbete eller Internationellt arbete. Enklast är dock att du skriver Till Equmeniakyrkan. Då kan kyrkan använda medlen där de för tillfället behövs bäst.