Publicerat 

Fred och hållbarhet

Fred och hållbarhet

I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö, klimat, rättvisa och fred är viktiga i vår samtid. Och att vi som kyrka har ett tydligt ansvar att arbeta för en hållbar framtid. Därför jobbar vi med att ta fram material, anordna mötesplatser för att dela erfarenheter och agera i påverkansarbete på olika nivåer i samhället.

Equmeniakyrkan vill fördjupa, utveckla och synliggöra kyrkans och församlingars arbete för miljö, klimat, rättvisa och fred.

Vi vill visa på hur dessa områden hänger ihop och har därför valt att skriva en policy som innefattar helheten – en fred och hållbarhetspolicy.

Vi vill föra samtal om dessa viktiga samtidsfrågor och låta gudstjänster och böner ge uttryck för längtan efter ett hållbart liv.

Vi vill samla kompetens inom området, bilda nätverk mellan församlingar, sprida goda exempel och ta fram konkreta handlingsplaner för att kunna göra skillnad.

Policy fred och omställning Equmeniakyrkans policy för fred och omställning till en hållbar värld ”Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.” (1Mos 1:26ff; 2:15; Rom 8:19–22) ”Gud älskar och värnar skapelsen och dess framtid genom oss människor som sina medarbetare.” ”Genom att vara en profetisk röst i frågor om fred och omställning till en hållbar värld.” Hela vår policy för fred och hållbarhet kan du läsa här på länken nedan:

Policy för fred och omställning till en hållbar värld rev sept 2018

Strategisk plattform

”… vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.All tjänst utgår från Gud och vänder sig till hela den mänskliga gemenskapen och hela Guds skapelse.”

Strategisk plattform

Teologisk grund

”Gud blev människa i Jesus från Nasaret. Han förkunnar evangelium om Guds rike, besegrar syndens och dödens makt samt återupprättar människan och skapelsen. Församlingen lever i vardagen, i arbetslivet och samhället i stort. Den vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av värl­dens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.”

Teologisk grund för Equmeniakyrkan

Resurser 
Fördjupa dig genom att läsa mer. Här är några förslag.

Kyrka för Fairtrade
Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information om Fairtrade och rättvis handel.

Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Arrangörerna tar fram tema och verktyg. Själva veckan äger sedan rum i november över hela landet där engagerade människor planerar och genomför olika aktiviteter.

Sveriges kristna råd
Alla kyrkor har sin egen identitet och egna prioriteringar. Men tron kan också förena och utmana. Därför finns Sveriges kristna råd – som representerar en majoritet av Sveriges befolkning. Genom SKR kan sveriges kyrkor tala med gemensam röst när till exempel en i samhället utsatt grupp kommer i kläm. Då kan kyrkorna gemensamt ställa sig bakom en manifestation eller opinionsyttring

 

 

Mänskliga rättigheter 
Människan är skapad till Guds avbild. Vi har alla rätt till ett människovärdigt liv i frihet, där vi får utvecklas utifrån våra egna förutsättningar. Vi är fria att välja hur vi vill behandla våra medmänniskor. Där denna frihet begränsas och människor förtrycks vill vi finnas som en motkraft. Många individer och lokala församlingar väljer att engagera sig för mänskliga rättigheter. Equmeniakyrkan har också ett gemensamt arbete och engagemang för olika områden av mänskliga rättigheter.

Det övergripande målet för Equmeniakyrkans arbete för mänskliga rättigheter är att bidra till värld i harmoni där alla har frihet att påverka sina liv. I ett samhälle utan socialt, ekonomiskt eller religiöst förtryck och diskriminering. En värld som präglas av det som Bibeln kallar för Shalom – fred, frid och harmoni.

Läs mer om vad Equmeniakyrkans arbete för mänskliga rättigheter handlar om.

 

Equmeniakyrkans handlingsplan för Fred, Mänskliga Rättigheter (MR) och Omställning till en hållbar värld. Beslutad i EKs ledningsgrupp i september 2018 utifrån reviderad policy

Läs handlingsplanen här

Earth hour

2018-03-22
Lördag 24 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö och klimat, är viktiga. Som kyrka har vi ett ansvar att arbeta för en hållbar framtid.Läs mer

Kyrka för fairtrade – Guldkorn 2017

2018-03-22
Kyrka för Fairtrade lyfter varje år fram sex församlingar. Två av av dem som nu fått utmärkelsen tillhör Equmeniakyrkan. De är Hagakyrkan i Örebro och Västerortskyrkan i Stockholm. Låt dig inspireras av dem i arbetet i din församling!Läs mer

Martin Luther King-priset 2018 prisutdelning

2018-01-22
Se prisutdelningen av Martin Luther King-priset 2018 och en kort intervju där Fatemeh Khavari berättar om Ung i Sverige.Läs mer

Fredsbudskap från Påve Franciscus på nyårsdagen 2018

2018-01-02
I sin nyårshälsning (världsböndagen för fred) 2018 ger Påven sin önskan om fred och fokus på flyktingsituationen och om vikten av att välkomna, skydda, stödja och integrera. Han kommer också med uppmaningar till FN.Läs mer
Samordningsgrupp för Fred, MR och Hållbarhetsfrågor i Equmeniakyrkan. Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 

Om Kyrka för Fairtrade och rättvis handel

Här kan du läsa om rättvishandel och ta reda på mvad som krävs för att din församling ska bli en Kyrka för Fairtrade. Läs mer


Els-Ma­rie Carl­bäc­ker
samordnare fred, MR
och hållbarhet
08-580 031 50

Lennart Re­nö­fält
handläggare
hållbarhetsfrågor
070-668 57 99

An­na-Ca­rin Pers­son
Sten­beck
kontaktperson för
Globala veckan
08-580 031 28

Gu­nil­la Ikpon­mwo­sa
handläggare, fred,
Thursdays in Black,
Mellanöstern
08-580 031 82

Chris­ter Dae­lan­der
handläggare
mänskliga rättigheter
08-580 031 80