Publicerat 

Fred och klimat/hållbarhet

Fred och klimat/hållbarhet

I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö, klimat, rättvisa och fred är viktiga i vår samtid. Och att vi som kyrka har ett tydligt ansvar att arbeta för en hållbar framtid.

Dokument
Dessa dokument har antagits av Equmeniakyrkan och utgör en grund för vårt arbete med fred och hållbarhet.

Läs och hämta dokument

Gudstjänst, bön, sång, andakt
Det är i gudstjänsten, vår liturgi, våra böner och sånger som vi får uttrycka vår tillbedjan till skapelsens, fredens och upprättelsens Gud. På Equmeniakyrkans gudstjänstwebb kan du få hjälp med material.

Gudstjanst.se

Information och fördjupning
Tips på artiklar, böcker, filmer, hemsidor, sociala medier och utbildningar.

Till tipsen

Fred
Mer information kommer

Mänskliga rättigheter
Människan är skapad till Guds avbild. Vi har alla rätt till ett människovärdigt liv i frihet. Där denna frihet begränsas och människor förtrycks vill vi finnas som en motkraft.

Läs om arbetet

Klimat/Hållbarhet
Hur vi som kyrka, församlingar och lärjungar kan bidra till en social och ekonomisk utveckling, samt en miljömedveten livsstil, inom planetens säkra gränser.

Läs om arbetet

Agenda2030
Agenda2030 är FN:s globala utvecklingsmål för att vi ska bli en hållbarare och bättre värld.

Till Agenda2030

Grön kyrka/församling
Vi vill stödja alla församlingar som tar steg i riktningen mot att vara ”gröna”, alltså leva i samklang med Guds skapelse. 

Till Grön kyrka

Ekoteologi
Hur formulerar vi vår kristna tro i relation till Guds skapelse, omsorgen om medmänniskan och den klimatkris som blir allt mer förödande?

Texter och tips om litteratur

Vi jobbar med att ta fram material, anordna mötesplatser för att dela erfarenheter och agera i påverkansarbete på olika nivåer i samhället.

Equmeniakyrkan vill fördjupa, utveckla och synliggöra kyrkans och församlingars arbete för miljö, klimat, rättvisa och fred.

Vi vill visa på hur dessa områden hänger ihop och har därför valt att skriva en policy som innefattar helheten – en fred och hållbarhetspolicy.

Vi vill föra samtal om dessa viktiga samtidsfrågor och låta gudstjänster och böner ge uttryck för längtan efter ett hållbart liv.

Vi vill samla kompetens inom området, bilda nätverk mellan församlingar, sprida goda exempel och ta fram konkreta handlingsplaner för att kunna göra skillnad.

Agenda 2030

2019-11-11
För att ange en riktning för arbetet med hållbar utveckling har FN antagit globala utvecklingsmål. De kallas för Agenda2030 och består av 17 olika mål som var och ett har massa delmål. Kyrkan har trovärdighet och trofasthet som andra aktörer inte har. Vi finns också på platser som andra aktörer inte når. Därför har EqumeniakyrkanLäs mer

Om samarbete

2019-11-08
Samarbeta är något som jag eftersträvar både i arbetet och på fritiden. Redan 1987-89, då jag gick fritidsledarutbildningen på Lidingö Folkhögskola, skrev jag en uppsats som fick namnet ”Det handlar om samarbete”. I uppsatsen tog jag upp olika exempel på där lokala Missionskyrkor i Sverige samarbetade med andra ungdomsorganisationer runt t. ex konfirmationsarbete. De församlingarLäs mer

Skapelsetid 2019

2019-09-02
Idag, 1 september börjar Skapelsetid – En speciell tid för bön och för att mötas i gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisa och hopp. I Sverige uppmanar Sveriges Kristna Råd alla kyrkor och samfund att delta tillsammans med kyrkor i hela världen och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö ochLäs mer

Europa – det är vår framtid

2019-05-24
Europa går till val, ett val som av många beskrivs som ödesval. Vi ska välja de politiker vi vill ge förtroendet att besluta om våra gemensamma frågor. Många har redan lagt sin röst, andra har möjligheten kvar. Många europeiska kyrkor och kristna organisationer har engagerat sig inför detta val och uppmuntrat sina medlemmar att röstaLäs mer
Samordningsgrupp för Fred, MR och Hållbarhetsfrågor i Equmeniakyrkan. Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 

Om Kyrka för Fairtrade och rättvis handel

Här kan du läsa om rättvishandel och ta reda på mvad som krävs för att din församling ska bli en Kyrka för Fairtrade. Läs mer


Els-Ma­rie Carl­bäc­ker
samordnare fred, MR
och hållbarhet
08-580 031 50

Lennart Re­nö­fält
handläggare
hållbarhetsfrågor
070-668 57 99

An­na-Ca­rin Pers­son
Sten­beck
kontaktperson för
Globala veckan
08-580 031 28

Gu­nil­la Ikpon­mwo­sa
handläggare, fred, 
Thursdays in Black, 
Mellanöstern
08-580 031 82

Chris­ter Dae­lan­der
handläggare 
mänskliga rättigheter
08-580 031 80

­Henric Götefelt
Samordnare projektplan fred, jämställdhet och klimat