Publicerat 

Dokument – Fred, klimat och hållbarhet

Dessa dokument har antagits av Equmeniakyrkan och utgör en grund för vårt arbete med fred och hållbarhet.


Policy fred och omställning
Equmeniakyrkans policy för fred och omställning till en hållbar värld ”Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.” (1Mos 1:26ff; 2:15; Rom 8:19–22) ”Gud älskar och värnar skapelsen och dess framtid genom oss människor som sina medarbetare.” ”Genom att vara en profetisk röst i frågor om fred och omställning till en hållbar värld.”

Policy_rev 2018.pdf


Omslag - Handlingsplan fred och mänskliga rättigheterEqumeniakyrkans handlingsplan för Fred, Mänskliga Rättigheter (MR) och Omställning till en hållbar värld.
Beslutad i EKs ledningsgrupp i september 2018 utifrån reviderad policy

Handlingsplan.pdf


Strategisk plattform
”… vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.All tjänst utgår från Gud och vänder sig till hela den mänskliga gemenskapen och hela Guds skapelse.”

Strategisk_plattformEK12.pdf