Publicerat 

Information och Fördjupning

Tips på artiklar, böcker, filmer, webbplatser, sociala medier och utbildningar.

(Sidan arbetas med och kommer fyllas på med många tips och länkar.)


Webbplatser

Kyrka för Fairtrade
Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkta varor.
Kyrka för Fairtrade >

Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans.
Kyrkornas globala vecka >

Sveriges kristna råd
Genom SKR kan Sveriges kyrkor ställa sig bakom en gemensam manifestation och tala med gemensam röst när till exempel en utsatt grupp i samhället kommer i kläm.
Sveriges Kristna råd >