Publicerat 

Kyrka för Fairtrade

Banner+Bli+en+Kyrka+för+FairtradeKyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter samt engagerar sig i kampanjer och sprider information om Fairtrade och rättvis handel. Sedan 2009 har 182 församlingar och kyrkor runt om i Sverige diplomerats. Av dessa är 34 från Equmeniakyrkan. Alla församlingar som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade.

Mer information och kriterier för ansökan finns på Kyrka för Fairtrades webbplats: www.kyrkaforfairtrade.org.

Aktuellt

Under en övergångsperiod av två år, från januari 2019, kommer Svenska kyrkan att samordna arbetet i styrgruppen för KFF (där Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén och Föreningen för Fairtrade Sverige också ingår) medan framtida steg utreds. Equmeniakyrkan kommer alltså även i fortsättningen att i samverkan med övriga intressenter arbeta för att frågorna om rättvis handel hålls levande. Equmenia finns med i arbetsgruppen som handhar ansökningar och löpande frågor.

Bli en Kyrka för Fairtrade

För att bli en Kyrka för Fairtrade ska en församling arbeta med följande områden:

  • Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet.
  • Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument.
  • Skapa opinion för rättvis handel och delta i kampanjer och andra utåtriktade aktiviteter.
  • Samarbeta med andra aktörer som stödjer Fairtrade.
  • Informera och rapportera om sitt arbete

Utifrån Equmeniakyrkans policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld finns en handlingsplan och de närmaste åren kommer tre av de globala målen att särskilt lyftas fram. Dessa handlar om fredliga och inkluderande samhällen, klimat/hållbarhet samt jämställdhet vilka alla har bäring på handel och etisk konsumtion på olika sätt.

Mer information

Els-Marie Carlbäcker
Samordnare för Fred, MR och Hållbarhet
Telefon: 0765-05 31 50
els-marie.carlbacker@equmeniakyrkan.se  

Birgitta Rosén
Koordinator Kyrka för Fairtrade
Telefon: 018-16 99 59
kyrkaforfairtrade@svenskakyrkan.se