Fred är vägen till fred

Publicerat 

När riksdagen öppnades efter sommarledigheten för några år sedan var medarbetare från Equmeniakyrkan på plats och delade ut boken ”Fred är vägen till fred” (Marcus förlag) till alla riksdagsledamöter. Det var ingen tillfällighet. I tidigare kyrkokonferenser har vi gett uttryck för att vi vill vara en fredskyrka. Sveriges kristna råd har också givit ut ”Att slå följe för fred” (Marcus förlag) och är ännu ett exempel på och uttryck för att fred är en central fråga för den kristna kyrkan och tron.

Vi har nu lagt augusti bakom oss och därmed också årsdagen av det fasansfulla lidande som atombomberna mot Hiroshima och Nagasaki 1945 vållade. Jag är född avsevärt senare men växte upp under Kalla kriget och minns att jag som barn ofta oroade mig över om och när ett kärnvapenkrig skulle bryta ut. Som vuxen kan jag nu konstatera att sedan 1945 har kärnvapen inte använts, men ofattbart stora arsenaler av sådana har ändå byggts upp. Trots internationella avtal har endast begränsade neddragningar skett, och det finns fortfarande mer än 4 000 bomber redo att användas, de flesta hos USA och Ryssland. I helgen nåddes vi av budet om nya provsprängningar från Nordkoreas sida. Också i vår tid är oron stor, fortfarande växer barn upp med rädslan för kärnvapenkrig. Det finns internationella forskare som idag bedömer risken för kärnvapenkrig som mer hotande än på många decennier.

Vår kyrka är, liksom andra kristna kyrkor och samfund, genom evangeliet förpliktad att arbeta för fred och ickevåld. Sedan flera decennier har våra bildarsamfund kämpat särskilt just mot produktionen av kärnvapen. År 1983 sammankallades konferensen Liv och Fred i Uppsala. Där slog man fast att ”Produktionen och hotet om att använda kärnvapen som kan utplåna människosläktet uttrycker en yttersta förmätenhet inför Gud, som ensam råder över liv och död.” Det starka avståndstagandet från kärnvapen har sedan dess varit ett återkommande ansvar inom vår kyrka liksom för stora delar av världens kristenhet, text Kyrkornas Världsråd, vars medlemskyrkor har 500 miljoner medlemmar i 110 länder.

Oron över kärnvapnens fruktansvärda konsekvenser har lett till initiativ att genom en internationell konvention helt förbjuda både användning och produktion. Vi är stolta över att Sveriges regering, efter mer än ett år av noggrant övervägande, valt att ansluta sig till denna linje, varit pådrivande i förhandlingarna och röstat för ett sådant förbud i FN den 7 juli 2017. Kärnvapenländerna och medlemmar i kärnvapenallianser har ställt sig utanför denna process. Genom våra internationella kontakter vet vi att förbudskonventionen – och inte minst Sveriges anslutning till den – kommer att uppmuntra det motstånd som finns inom kyrkor, folkrörelser, forskning och politiska grupper även i kärnvapenländer. Därför är det min skarpa uppmaning att regering och riksdag snarast ratificerar förbudskonventionen. Tillsammans bör därefter politiker, diplomater, kyrkor och andra rörelser tydligt och på alla plan arbeta för målet: en värld fri från kärnvapen.

Fred är vägen till fred

Lasse Svensson
Kyrkoledare
Equmeniakyrkan

Jes 2:3
Ty från Sion skall lag förkunnas,
från Jerusalem Herrens ord.
Han skall döma mellan folken,
skipa rätt bland alla folkslag.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.