Seminarium 10: Ledarskap för mänsklig hållbarhet – 2019

Publicerat 

Händer som håller i varandra

 

Hur kan vår kyrka och våra församlingar utföra sitt uppdrag på ett hållbart sätt?
Ett seminarium för styrelserepresentanter och andra i ledarfunktioner.

Medverkande
Christina Grafström, personalchef Equmeniakyrkan
Kerstin Enlund, konsult, ledamot Equmeniakyrkans styrelse

Tid: Fredag 31 maj 13.30-14.45

Plats: Arenan

Seminarievärd: P-O Byrskog

Alla seminarier