Seminarium 2: ”Jag var törstig och ni gav mig att dricka” – 2019

Publicerat 

Vatten som rinner i kupade händer

 

– Vad kan kyrkan göra för flyktingar och finns det någon gräns?
Om hur flyktingströmmarna ser ut idag, om konvertiter och familjehem.

Medverkande
Sofia Rosén, samordnare för asyl- och flyktingfrågor i region Väst
Linda Alexandersson, pastor Equmeniakyrkan i Arvika
Lena Hilding Carlsson, diakon Immanuelskyrkan Jönköping

Tid: Fredag 31 maj 13.30-14.45 och lördag 1 juni 13.30-14.45

Lokal: Immanuelskyrkan, kyrksalen, Oxtorgsgatan 15

Värd: Lena Hilding-Carlsson

Alla seminarier