Seminarium 7: Hållbarhet – hur får vi till det i praktiken? – 2019

[ Fredag 31 maj & lördag 1 juni ] Goda exempel från församlingar. En uppföljning från storseminariet – hur gör vi detta praktiskt i kyrkan? Ett sätt att jobba med hållbarhet är att sätta upp gemensamma regler och mål, exempelvis i en policy. Klimatfastan.

Hållbarhet och miljö - Sticklingar i krukor

 

Goda exempel från församlingar. En uppföljning från storseminariet – hur gör vi detta praktiskt i kyrkan? Ett sätt att jobba med hållbarhet är att sätta upp gemensamma regler och mål, exempelvis i en policy. Klimatfastan.

Medverkande
Hållbarhetsgruppen
Lennart Renöfält

Tid: Fredag 31 maj 13.30-14.45 och lördag 1 juni 13.30-14.45

Lokal fredag: Sofiagården

Lokal lördag: Pingstkyrkan, bibelskolans lokaler (källarplanet)

Värd: Magnus Apelqvist

Alla seminarier