Seminarium 8: Till jordens yttersta gräns: mission och församlingsutveckling – 2019

[ Fredag 31 maj & lördag 1 juni ] Exempel från Equmeniakyrkans visioner om församlingsutveckling och Equmenias drömfabrik.

Jordglob i hand utomhus

Hur kan vi som församling med hjälp av vår missionsbefallning & missionsiver både förklara vem Jesus Kristus är över hela vår värld och hemma i vår församling i Sverige?

Dessa frågor försöker vi ge en teologisk grund för församlingsutveckling.

Vi ger konkreta exempel kring vad integrationen har fått betyda och om vad vårt internationella missionssamarbete kan få betyda i ett ömsesidigt perspektiv med våra systerkyrkor.

Medverkande
Johan Einarsson regional församlingsutvecklare region Öst, Sara Löfstedt regional församlingsutvecklare region Mitt . Internationella gäster.

Tid: Fredag 31 maj 13.30-14.45 och lördag 1 juni 13.30-14.45

Lokal fredag: Pingstkyrkan, bibelskolelokaler (källarplanet), Lagermansgatan 1

Seminarievärd fredag: Helen Friberg

Lokal lördag: Pingstkyrkan, Backstage

Seminarievärd lördag: Tomas Hammar

Alla seminarier