Internationella böneveckan

Böneveckan för kristen enhet, 18-25 januari genomförs i mer än 120 länder. I år har den förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp. Tillsammans med samfund runt om i världen får Equmeniakyrkan vara en del av denna vecka.

Det tema som har valts ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt” kommer från Johannes 15: 1-17 och uttrycker Grandchamps kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den mänskliga familjen.

I år kan vi inte samlas i större grupper för att be tillsammans. Men vi kan be enskilt eller i mindre grupper. I kalendern finns bibeltexter för varje dag.