”Älska och be för världen”, nyproducerat fastematerial från Equmeniakyrkan

Att älska och be för världen kan innebära tårar, vrede, hopplöshet
och vanmakt. Uthållig bön kan också leda till tro, gemenskap
över gränser och mod som blir till handling och förvandling.

Var med och älska och be för världen under fastan 2021!
Låt oss be ”i det fördolda”, för att älska och arbeta i det öppna,
skriver man i inledningen av materialet.

På Equmneiakyrkans hemsida finns för varje vecka,
från Askonsdagen den 17 februari och fram till påskdagen,
en betraktelse över veckans tema enligt kyrkoåret.

För varje dag finns också en bön att utgå ifrån och inspireras av.
Bönerna finns även som Dagens bön på Fridhemskyrkans hemsida.

Medarbetare i Equmeniakyrkan har skrivit texter och böner.
Olika perspektiv, men med ett och samma fokus:
Att i Jesu efterföljd: ÄLSKA OCH BE FÖR VÄRLDEN.