Fridhemskyrkans församling i Mora söker söker pastor/diakon som församlingsföreståndare

Tjänsten omfattar minst 50%

Vi är en ganska liten församling (ca 40 aktiva) med hög medelålder.
Vi tror att vår församling har ett uppdrag och ”än har vi inte gett upp”.
Vi vill erbjuda en mötesplats för människor som vill upptäcka, bejaka och växa i sin tro på Gud.
Vi längtar efter förnyelse och tillväxt.

Församlingen har traditionell verksamhet med gudstjänster av olika karaktär, träffar för daglediga och några livsnära smågrupper. Sedan flera år finns en musikledare på deltid, f.n. arvoderad genom Bilda.
Församlingen har goda relationer med närsamhället och andra församlingar.
Equmenia Fridhemskyrkan, vår barn och ungdomsförening, bedriver scoutverksamhet, barnkör och barnmusik.

Mora är en attraktiv kommun med vacker natur, kultur och mycket idrott. Det finns möjligheter att kombinera församlingstjänsten, t.ex. med arbete inom kommunens pedagogiska verksamhet, vårdsektorn eller annat deltidsarbete.

VÄLKOMMEN ATT SÖKA TJÄNSTEN

Ta gärna kontakt med personalansvariga: Gun Kånåhols 070- 595 67 02
Siv Lindén 070-259 97 59