Frövi söker pastor och ungdomspastor på vardera 100%

I Frövi har två församlingar, Pingst och Equmenia, just gått samman och vi är nu cirka 130 medlemmar. På plats finns vår ungdomsledare som ni kommer att samarbeta med.

Vill du veta mer?
kontakta Arne Jansson
070-383 70 40
jansson.arne@yahoo.se