Scout

Scoutgrupperna

Spårare som man får börja i den termin som man fyller sju år.
      Ansvarig ledare: Mia, 073 – 63 73 822
Upptäckare blir man det läsår som man fyller tio år.
      Ansvarig ledare: Daniel, 070 – 681 54 25
Äventyrare får man börja i det läsår man fyller tretton år.
      Ansvarig ledare: Ola, 070 – 643 08 65
Utmanare som man börjar i det läsår man fyller sexton år.
      Ansvarig ledare: Ola, 070 – 643 08 65

Vi har sommar uppehåll på scout!
Höstterminen börjar den 28/8 kl. 18.30!


Vi håller till i Equmeniakyrkan, Parkgatan 5 i Furulund. Spårare, upptäckare och äventyrare träffas på onsdagar kl 18.30-19.45.

Här ser du var du ska sätta dina märken