Tro

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Vi vill föra den övertygelsen vidare, både genom församlingarna i Sverige och genom mission i andra länder. Med Kristus som tydligt centrum för tron vill Equmeniakyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare.

Equmeniakyrkan vill vara en fri och öppen kyrka: Fri i sin inbjudan till alla att ta ställning till och tolka kristen tro, öppen för hela det mänskliga livets mångfald och behov.