Publicerat 

Personuppgifter

Personuppgifter

GDPR
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Dina personuppgifter är viktiga

Uppdaterad 2018-05-15 TL

För Equmeniakyrkan är det viktigt att personuppgifter du anförtror oss hanteras säkert, transparent och lagligt. Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att uppfylla lagkrav och för att kunna skicka information till dig.

Uppgifterna sparas så länge de behövs för den behandling de är avsedda för. Därefter tar vi bort personuppgifterna eller avidentifiera dem.

Personuppgifterna kommer framför allt från när du anmäler dig till ett event eller registrerar dig som givare. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Personuppgifter kan lämnas ut till externa företag vi köper tjänster av som till exempel utskick av medlemstidning. Vi säkerställer alltid att utlämningen sker enligt gällande lagar och endast för de ändamål som angetts.

Enligt Dataskyddsförordningen har du lagstadgade rättighet till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dem, göra rättningar och radering. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

Läs mer