Publicerat 

Glad givare

Gud älskar en glad givare – och alla andra också!

Just de´

Gud vill glädje i allt vad vi är och gör.

Utskrivbar pdf med nedan text. Klicka här »

Guds närvaro i våra liv som enskilda människor, som församling och kyrka, är en av källorna till glädje och tacksamhet.
Guds stora kärlek som visar sig i försoningen genom Jesus Kristus, är naturligtvis själva grunden för vår glädje. Genom den har vi kommit tillbaka till Gud, kommit nära och fått se att Gud är kärlek. Vårt uppdrag är att leva i detta och att ge det vidare så att fler får uppleva och se vad vi upplevt och sett.
När vi ger, offrar till församling och kyrka, så är det ett sätt för oss att visa vår tacksamhet och ett uttryck för vår glädje. Samtidigt gör vårt offer det möjligt för församlingen och hela kyrkan att nå ut till ännu flera med det goda och glada budskapet.

Lite från Bibeln

Det jag ger av glädje och tacksamhet känns alltid bäst. Den glada givaren är den generösa människan som inte ger ”av olust eller tvång”. Läs 2Kor. 9:6 – 8 och 1Kor. 13:3

Jesus sa att ”ingen kan tjäna två herrar”, Gud eller mammon. Mammon står för pengar och/eller makt. De tycks hänga ihop! Bibeln och särskilt i NT beskrivs detta som det svåraste att sköta. Vi faller så lätt för makten och pengarna och missbrukar dem. Jesus säger att vi skall använda pengar och makt på ett klokt sätt. De skall användas i Guds rike men aldrig bli föremål för dyrkan/tjänst. ”Mammons goda” Läs Luk. 16:13

Församlingen, kyrkan – Guds mission; allt hänger samman i vårt land, i världen. Paulus la mycket tid och kraft på att samla in pengar till församlingen i Jerusalem. Församlingarna runt om delade med sig och hjälpte sina syskon. Idag ger vi till vår församling men ser också behoven runt om i vårt land och ut över hela världen. Allt hänger samman i Guds rike.

Gärna 10%, men bäst är 100%!

I Gamla Testamentet läser vi om regler för givande. Den regel som det talas tydligt om, är att ge tionde av allt till Gud. Detta blev normen och man bar till templet sitt tionde. På så vis kunde prästerna få sin försörjning och templet skötas och vårdas. (Läs 1Mos.14:20 om hur Abram ger tionde i tacksamhet. I 3Mos. 27:30kan vi läsa hur tiondegivandet finns som lag.)
Idag tycker en del att detta är en bra princip. När lönen kommer in på kontot, skickar jag in tio procent av lönesumman.( De flesta tycks räkna på nettolönen) Det viktiga blir det regelbundna offrandet och att detta är något som jag beslutat och som är mellan Gud och mig. Min församling kan räkna med ett stadigt inflöde av pengar.

Ibland luras jag att tro att om jag ger tionde så är Gud och jag kvitt! Men i Nya Testamente blir det tydligt att allt vi har, äger och använder, tillhör Gud. Då blir de nittio procenten som finns kvar på mitt konto också en del av Guds resurser. Givetvis får det betydelse för hela mitt liv, när jag handlar, odlar, reser eller vad det kan vara.

Ge först dig själv till Gud, det är viktigast av allt! Då vill du ge det du kan av dina pengar, med tacksamhet och glädje. Använd allt du äger och har med förstånd och ansvar.

Praktiskt

Frågorna om att offra, ge av sina pengar och synen på pengarna, är svåra frågor. Dess värre är det lätt att lägga skuld på människor som att lägga skuld på sig själv när det gäller offer och pengar. Vi behöver hjälpas åt att göra offrandet lustfyllt, som en del av vårt livs gudstjänst.

Autogiro, förenklar och gör församlingens och kyrkans planering enklare och tryggare. Du som ger vet också att församlingen får sitt när du betalar räkningar för allt annat.

Kyrkoavgift, lika enkelt som autogiro. Du ger 1% av din inkomst till din församling och Gemensam Framtid. Blanketter finns här på hemsidan.

Löftesoffer – du talar om för församlingens kassör vad du tänker ge under året eller att du talar om det för Gud i din bön. Kontrollen svarar du för själv.

SMSa din gåva. Bra för de som dyker upp då och då i kyrkan, eller som vill lägga lite extra trots att man redan skickat in sitt offer via banken. Se till så att alla upplysningar om hur man gör finns i församlingsblad och i ev. gudstjänstordning.

iZettle och andra varianter för att dra betalkort i, är ett ganska nytt hjälpmedel. Ansluts till en iPhone, Ipad eller liknande och för en låg kostnad sätts pengarna in på församlingens konto. Bra vid kyrkkaffe, försäljningar etc.

Må Gud välsigna oss alla till att leva i frimodighet, generositet och glädje!

Klicka här för att ladda hem en utskrivbar pdf med ovan text »

Fler tips eller frågor, Insamling – Equmeniakyrkan:

George Olvik – koordinator
george.olvik@gemensamframtid.se, 08-580 031 35

Anders Svensson
anders.svensson@gemensamframtid.se, 08-580 031 77