Publicerat 

Offerdagar

Bön- och offerdagar 2015/2016

  • för Equmenia: Tacksägelsedagen, 11 oktober 2015
  • för mission i andra länder: offerperiod från första advent 2015 till 31 januari 2016. Tema: Tänd ett ljus
  • Pastors- och diakonutbildningen 13 mars 2016
  • Nationella arbetet 24 april 2016
  • för Equmenia: Tacksägelsedagen, 9 oktober 2016
  • för mission i andra länder: offerperiod från första advent 2016 till 31 januari 2017

Församlingskollekter/gåvor

Församlingar som vill sätta in kollekter till något av våra gemensamma ändamål använder med fördel bg: 900-3286 alternativt pg: 90 03 28-6.