Aktieutdelning

Genom att skänka din aktieutdelning till Equmeniakyrkan behöver du inte betala kapitalskatt. Din gåva ökar då i värde med 40 procent för oss.

En privatperson som tar emot sin aktieutdelning beskattas med 30 procent. Skänker man istället utdelningen eller delar av den till en ideell organisation blir det en skattefri gåva. En hundralapp som skulle gett dig 70 kronor efter skatt, blir då 100 kronor för vår organisation som är skattebefriad.

Gör så här

Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska skänka till Equmeniakyrkan och om du vill skänka hela utdelningen.

Du måste avsäga dig rätten minst en vecka före bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. De flesta bolagsstämmor hålls från februari till maj.

Om du har VP-konto ändrar du mottagare av din utdelning genom att skriva ut och fylla i blanketten ”Anmälan om rättighetshavaregåvomottagare för Vpkonto”. Därefter kontaktar du din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig.

Blankett för att föra över rättigheten till utdelning finns även hos din bank eller det institut där du har ditt VP-konto eller depå. Ditt bankkontor kan hjälpa dig att fylla i blanketten.