Nybyggarupprop

Nytt annex till Hemavan Fjällstation

Hemavan Fjällstation har som önskan och mål att vara en missionsstation i fjällen. Målet är förstås att nå människor med evangeliet men också att vara en anläggning där försam­lingar och enskilda får växa i tro och gemenskap. 

Hemavan fjällstation
Så här ser Hemavan fjällstation ut idag. Det gamla annexet syns i bakgrunden. Det kommer att rivas och ett nytt byggas.

För att missionsstationen skall kunna existera och nå dessa mål krävs en verksamhet som gör det ekonomiskt möjligt. Under de senaste 10 åren har vi sett att den standard som vårt nuvarande annex har, både på rum och gemensamhetsutrymmen, inte möter dagens gästers förväntningar. Vi märker att gäster väljer andra boenden före vårt annex. 

Vi behöver därför bygga ett nytt annex. Ett annex som möter gästernas standardkrav. Ett annex som hjälper oss att möta framtiden och få fortsätta vara en missionsstation i fjällen.  

Vi ser också att det finns en marknad för det boende vi planerar. Vår nuvarande huvudbyggnad, som har 13 rum med dusch och toalett, har en bra standard. Den är mycket efterfrågad både hos enskilda gäster och grupper. I dagsläget behöver vi, på grund av platsbrist, säga nej till ett antal grupper varje år. 

Med ett nytt annex får vi tillgång till 31 rum med god standard. Det kommer att finnas tio olika konferensutrymmen, självhushållskök i båda byggnaderna och matservering i huvudbyggnaden. Fjällstationen jobbar hårt med hållbarhet för klimatet. Det görs genom att ha bergvärme i alla byggnader, sortera allt vårt skräp och kompostera allt matavfall. Det är det långt ifrån alla liknande anläggningar som gör! 

Ritningar

Så här ser detaljplanerna för annexet ut. Klicka på bilderna för att se dem stora.

Vad kommer ett nytt annex att kosta?

Dagens kalkyl ligger på 12 miljoner kronor. För bästa kostnad och kortast byggtid är planen att använda ett modulbyggt hus. 

Hur ser finansieringen ut?

Finansieringen har tre delar. Den första delen är en fantastisk gåva från Piteå ­Missions­församling som täcker ungefär en tredjedel av kostnaden. Den andra delen är ett investeringsstöd som beviljats med två miljoner kronor. Den tredje delen, drygt 5 miljoner kronor, behöver vi hjälp att finansiera med gåvor så långt det är möjligt. Det är här som du kommer in!

Nybyggarupprop – Ge en gåva till Hemavans fjällstation

Bankgiro: 900-3286 Swish: 900 32 86
(Märk gåvan med ”hemavan”)

Nybyggare

Insamlingen till det nya annexet är en av årets Nybyggareinsamlingar

Läs mer om Hemavan fjällstation