Minns du? - Insamling Equmenia

Tillsammans skapar vi hopp för barn och unga!

Tron är en grund som håller för att bygga ett helt liv på. För många av oss lades den grunden redan när vi var unga. I körer och scouter, på läger och tonårssamlingar fick vi med oss en tro på Gud och att få vara del av något större. Minns du? Vi sjöng ”bygg inte hus på en sandig strand” och vi fick upptäcka att Jesus var en klippa som höll att bygga ett helt liv på.

Equmenias vision är att vara en plats ”där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus”. I oktober har vi bön- och insamlingsdag till Equmenias arbete i församlingarna och nationellt. Var med och ge barn och unga en stabil grund att bygga sitt liv på. En grund som håller hela livet.

När

Insamlingsdagen är Tacksägelsedagen 11 oktober 2020 men du kan skänka pengar hela året.

Ge en gåva

Ge din gåva i kollekten, Swish eller via Bankgiro (90-konto).
(Märk betalningen med Equmenia.
Swish: 900 32 86
Bankgiro: 90 03 28-6

Equmenia

Läs om Equmenias viktiga arbete för barn och unga.

Affisch och material

Ladda gärna hem och sätt upp affischen i din kyrka.

Berätta

För att förklara vad Equmenia är och gör kan ni visa den här filmen under gudstjänsten.

Ge en gåva - logobricka