10 oktober 2021

Bön- och insamlingsdag för Equmenia

Var med och så ett frö hos barn & unga

I en tid som den här, när många unga känner oro inför framtiden, behöver vi finnas tillgängliga för den unga generationen. Erbjuda gemenskap, framtidstro och hopp mitt i allt.

Equmenia är för många unga en plats där man har roligt men dit man också kan komma med sin oro och sina funderingar om livet. Vi har en vana att prata om livets stora frågor och peka på en Gud som bryr sig om varje människa. Vi sår frön hos barn och unga som får börja gro.  

Vi når redan många barn och unga men vi vill nå fler. Ett sätt att göra det är att starta verksamhet på nya platser och ett exempel på det är scoutverksamheten i Lövgärdet, Göteborg. I ett område som polisen har listat som “särskilt utsatt” får barn ett sammanhang där de känner sig hemma och säkra. De får något meningsfullt att göra på fritiden och en gemenskap som skiljer sig från mycket annat omkring dem. 

“Scouter är speciellt, för här är vi snälla mot varandra”, har en av Lövgärdets scouter sagt. Därför vill vi nu be dig om att konkret vara med och ge en gåva till Equmenias arbete så att barn och unga får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus. Så att fröet kan få slå rot!

Material till församlingarna

Använd gärna dessa bilder och filmer i era gudstjänster i samband med insamlingen till Equmenia.

Affisch och bilder till skärmar

Film

För att ge ett exempel på vad Equmenia gör kan ni gärna visa den här filmen i gudstjänsten. Ladda ner via knappen:

Din gåva gör skillnad

Insamlingsdagen är Tacksägelsedagen 10 oktober 2021

Det går självklart också bra att ge din gåva före eller efter det datumet. Ge din gåva i kollekten, via Swish eller via Bankgiro (90-konto).

Märk betalningen med Equmenia.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Läs om Equmenias viktiga arbete för barn och unga på equmenia.se.


Stort tack för din gåva!